Přípravný kurz k talentovým zkouškám pro žáky 9. tříd

Vzdělávací cíl kurzu: příprava k talentové zkoušce.

Obsahová náplň kurzu: kresba, malba a výtvarná příprava se zaměřením na studijní obor, o jehož studium ve střední škole má žák zájem: fotografie, malba, grafika, ilustrace, keramika, design.

Hodinová dotace a organizace:
32 vyučovacích hodin v 8 vyučovacích blocích a dvou cyklech vždy v sobotu dopoledne 8.00 –12.00 a odpoledne 12.30 –16.30 /4 vyučovací hodiny + přestávka/

Pozor! Přípravný kurz je zcela naplněn (aktualizace 12. 10. 2023)

Zahájení:

Ve školním roce 2023—2024 kurz proběhne od 14. 10. 2023 do 16. 12. 2023.
Kurz se neuskuteční dne 28. 10. 2023 z důvodu podzimních prázdnin a 18. 11. 2023 z důvodu státního svátku.

Lektoři: učitelé – výtvarníci z jednotlivých oborů vzdělání

Kontaktní osoba:
Kateřina Čuntová (katerina.cuntova@sus-ostrava.cz) tel.: 596 113 966

Přihlášky v letošním roce upřednostňujeme podávat elektronicky a to na email: katerina.cuntova@sus-ostrava.cz, ale také na sekretariátě školy v budově na Poděbradově ulici 959/33, Ostrava a to převážně ve dnech ,,Dnů otevřených dveří“.

Přihláška do přípravného kurzu pro žáky 9. tříd (pdf)

Platbu přijímáme až na základě podané přihlášky žáka a zaslaných podrobných informací k přípravnému kurzu, proto prosím vyčkejte na e-mail, kde Vám budou zaslány údaje o platbě !!!

Zaslané platby bez podané přihlášky žáka budou vráceny zpět!!!

Cena: 3.000 Kč, v ceně je zahrnut výtvarný materiál a 1x model/ka.
Platba bankovním převodem – dle zaslaných informací
Žáci budou až do naplnění kapacity do kurzu zařazeni podle data připsání platby na bankovní účet školy nebo výjimečně v hotovosti.
V letošním roce upřednostňujeme platby na bankovní účet z důvodu omezení pokladních hodin.

Bližší informace na telefonu: 596 113 966, e-mail: info@sus-ostrava.cz, katerina.cuntova@sus-ostrava.cz


Výtvarné kurzy pro dospělé:


Kresba

Vzdělávací cíl kurzu: získání základních a pokročilejších výtvarných dovedností.

Obsahová náplň kurzu:
1. Úvod do problematiky kresebného zobrazování (zásady perspektivy, umístění do formátu, kompozice, objemy, proporce)  a kresba zátiší z geometrických těles 
2. Studie drapérie
3. Kresba složitějšího zátiší
4. Lebka
5. Kresebná studie  sádrového odlitku hlavy
6. Studie hlavy podle živého modelu
7. Portrét podle živého modelu
8. Portrét podle živého modelu

Organizace kurzu: kurz je organizován 1x týdně v době od 17.00 do 19.30 hodin, hodinová dotace kurzu je 24 vyučovacích hodin (lze i v sobotu v bloku 6 vyučovacích hodin dle dohody celé skupiny).
Obvyklá doba výuky v kurzu činí 3 vyučovací hodiny v dohodnutém dni
Zahájení: září—říjen 2023 – dle zájmu veřejnosti

Lektor/ Lektorka: MgA. Hynek Chmelař
Přihlášky se podávají elektronicky nebo v sekretariátu školy s ukončením 7 dní před datem zahájení kurzu.
Cena: 2800 Kč, v ceně je materiál a 3x model/ka. Platba bankovním převodem – dle zaslaných informací.
Minimální počet účastníků jednoho kurzu je stanoven na 6 osob, maximální počet je omezen na 9 osob. Po absolvování tohoto kurzu základních a pokročilejších výtvarných dovedností lze pokračovat v kurzu Figurální kresby.

Přihláška do kurzu  (Word, přihláška + prohlášení GDPR)

Bližší informace na telefonu: 596 113 965, e-mail: katerina.cuntova@sus-ostrava.cz

.


Figurální kresba

Vzdělávací cíl kurzu: získání pokročilých výtvarných dovedností při výtvarném zpracování lidského těla.

Obsahová náplň kurzu:
1.Portrét podle živého modelu, pohybové studie hlav v různých polohách  odstupňované dle náročnosti, uhel, formát A1 (3 vyučovací hodiny)
2. Půlfigura podle živého modelu, důkladně propracovaná studie jedné polohy, uhel, formát A1 (3)
3. Detaily, studie detailů podle živého modelu s akcentem na problémové partie – ruce, kolena, pohledy, perspektivní zkratky, uhel, rudka (3)
4. – 5. Akt, kresba aktu podle živého modelu, uhel, rudka, formát A0(6)
6. Pohybové studie jako podklad pro závěrečnou kompozici, libovolný materiál a formát (3)
7. – 8. Figurální kompozice, kombinovaná technika formát A0 (6)

Organizace kurzu: kurz je organizován 1x týdně v době od 17.00 do 19.30 hodin, hodinová dotace kurzu je 24 vyučovacích hodin. Obvyklá doba výuky v kurzu činí 3 vyučovací hodiny v dohodnutém dni
(lze i v sobotu v bloku 6 vyučovacích hodin dle dohody celé skupiny).

Zahájení: září – říjen 2023 – dle zájmu veřejnosti
Lektor/ Lektorka: Mgr. Mimoza Bocin, BcA. David Vojtuš
Přihlášky se podávají elektronicky nebo v sekretariátu školy s ukončením 7 dní před datem zahájení kurzu.
Cena: 4000 Kč, v ceně je kreslířský a malířský materiál, model/ka. Platba bankovním převodem – dle zaslaných informací.
Minimální počet účastníků jednoho kurzu je stanoven na 6 osob, maximální počet je omezen na 9 osob.

Přihláška do kurzu  (Word, přihláška + prohlášení GDPR)

Bližší informace na telefonu: 596 113 965, e-mail: katerina.cuntova@sus-ostrava.cz

.


Malba

Vzdělávací cíl kurzu: získání základních a pokročilejších výtvarných dovedností.

Obsahová náplň kurzu:
1. Kresba zátiší (uhel, papír formátu A1)
2. Realistická malířská studie zátiší (tempera na papíře formátu A2)
3. Portrét (kresba nebo malba podle modelu, formát A2)
4. Akt (kresba půlfigury, papír formátu A1-A0)
5. Pop-art / stylizace (kombinovaná technika, papír, volitelný formát)
6. Krajina (akvarel, papír, formát volitelný)
7. Využití fotografie pro malbu a práci s modelem (volitelný podklad i formát a technika)
8. Volné zadání, gestická malba (realistická / abstraktní)

Organizace kurzu: kurz je organizován 1x týdně v době od 17.00 do 19.30 hodin, hodinová dotace kurzu je 24 vyučovacích hodin. Obvyklá doba výuky v kurzu činí 3 vyučovací hodiny v dohodnutém dni,
(lze i v sobotu v bloku 6 vyučovacích hodin dle dohody celé skupiny).

Zahájení: září—říjen 2023 – dle zájmu veřejnosti
Lektorka: MgA. Hynek Chmelař

Přihlášky se podávají elektronicky nebo v sekretariátu školy s ukončením 7 dní před datem zahájení kurzu.
Cena kurzu: 3500 Kč, v ceně je zahrnut materiál a 5x model/ka. Platba bankovním převodem – dle zaslaných informací.
Minimální počet účastníků jednoho kurzu je stanoven na 6 osob, maximální počet je omezen na 9 osob. V případě zájmu je škola připravena zahájit pokračovací kurz k získání pokročilých malířských dovedností.

Přihláška do kurzu  (Word, přihláška + prohlášení GDPR)

Bližší informace na telefonu: 596 113 965, e-mail: katerina.cuntova@sus-ostrava.cz

.


Modelování

Vzdělávací cíl kurzu: získání základních a pokročilejších výtvarných dovedností.

Obsahová náplň kurzu:
1. – 2. Studie zátiší z geometrických tvarů (6 vyučovacích hodin)
3. – 4. Reliéf, kompozice z geometrických tvarů nebo různorodých tvarů (6)
5. – 6. Zhotovení jednoduché sádrové formy, odlití sádrového odlitku vymodelovaného reliéfu (6)
7. – 10. Modelování zvětšeny přírodniny podle přinesené předlohy, příprava na pálení, výpal (12)

Organizace kurzu: kurz je organizován 1x týdně v době od 17.00 do 19.30 hodin,
hodinová dotace kurzu je 30 vyučovacích hodin. Obvyklá doba výuky v kurzu činí 3 vyučovací hodiny v dohodnutém dni
Zahájení: Pokud máte o kurz zájem, kontaktujte sekretariát školy. Kurz probíhá v budově SUŠ, Poděbradova 33.
Lektor: (bude upřesněno)
Přihlášky se podávají elektronicky nebo v sekretariátu školy s ukončením 7 dní před datem zahájení kurzu.
Cena kurzu: 4000 Kč, v ceně je zahrnut materiál a zapůjčení pomůcek, výpal. Odlitek reliéfu a vypálenou zvětšeninu přírodniny si účastníci odnesou. Platba bankovním převodem – dle zaslaných informací.
Minimální počet účastníků jednoho kurzu je stanoven na 6 osob, maximální počet je omezen na 9 osob. Po absolvování tohoto kurzu lze v případě zájmu pokračovat v kurzu vytváření keramiky, jehož obsahová náplň bude připravena na  základě poptávky.

Přihláška do kurzu  (Word, přihláška + prohlášení GDPR)

Bližší informace na telefonu: 596 113 965, e-mail: katerina.cuntova@sus-ostrava.cz

.


Základy digitální fotografie

Vzdělávací cíl kurzu: získání základních a pokročilejších dovedností v práci s digitálním fotoaparátem a  následného zpracování záběrů.

Obsahová náplň kurzu:
1. Princip vzniku digitálního obrazu
2. Digitální fotopřístroje
3. Exponometrie, objektivy, filtry, blesky, světlo v digitální fotografii
4. Základní pojmy (rozlišení, komprese, obrazové formáty, barevná hloubka, teplota chromatičnosti atd.)
5. Fotografické žánry
6. Zpracování digitálního obrazu I
7. Zpracování digitálního obrazu II
8. Zpracování digitálního obrazu III
9. Převody předloh do digitální podoby a tisk fotografií
10. Uplatnění vlastní tvorby a základní formy prezentace

Organizace kurzu: kurz je organizován 1x týdně v době od 17.00 do 19.30 hodin
hodinová dotace kurzu je 30 vyučovacích hodin. Obvyklá doba výuky v kurzu činí 3 vyučovací hodiny v dohodnutém dni, lze i v sobotu v bloku 6 vyučovacích hodin.
Zahájení: září—říjen 2023 – dle zájmu veřejnosti
Lektoři: MgA. Tomáš Macíček, MgA. Jiří Hrdina
Přihlášky se podávají elektronicky nebo v sekretariátu školy na Poděbradově ulici s ukončením 7 dní před datem zahájení kurzu.
Cena kurzu: 4000 Kč.
Platba bankovním převodem – dle zaslaných informací.
Minimální počet účastníků jednoho kurzu je stanoven na 6 osob, maximální počet je omezen na 9 osob.

Přihláška do kurzu  (Word, přihláška + prohlášení GDPR)

Bližší informace na telefonu: 596 113 965, e-mail: katerina.cuntova@sus-ostrava.cz