ŠVP Design výrobků

82-41-M/04 Průmyslový design

V současnosti je koncepce tohoto oboru vzdělání především zaměřena na nové metody. Základním pracovním nástrojem designéra se kromě tužky stal počítač. Nejde však již jen o zvládnutí základního grafického softwaru, ale celé řady technologií – digitálního skicování, virtuálního modelování, počítačové vizualizace a v neposlední řadě rychlé výroby modelů pomocí frézky řízené počítačem, tzv. Rapid Prototyping.

Výuka je rozdělena do dvou etap. V první etapě (v 1. a 2. ročníku) probíhá výtvarná příprava žáků. Od kresebných a modelovaných studií přírodních útvarů, jejich stylizace a abstrakce, přecházejí k vytváření složitějších prostorových kompozic a k designu jednoduchých výrobků.
V další etapě (ve 3. a 4. ročníku) se žáci zabývají samotnou designérskou tvorbou – tedy návrhy nástrojů a nářadí, domácích spotřebičů a předmětů denní potřeby, hraček a dětských hřišť, interiérů a prvků městského mobiliáře, dopravních prostředků, apod. Absolventi takto náročné přípravy obvykle nemají problémy s uplatněním v design studiích nebo grafických ateliérech, většina se však rozhodne pro studium na vysokých školách.

MgA. Jakub Hájek
vedoucí oboru vzdělání Průmyslový designUčební plán platný od 1. 1. 2018 (pdf)