fbpx
Střední Umělecká Škola v Ostravě

Prohlášení přístupnosti

PROHLÁŠENÍ O PŘÍSTUPNOSTI  

Střední umělecká škola, Ostrava, příspěvková organizace se zavazuje k zpřístupnění sus-ostrava.cz v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru (Úř. věst. L 327, 2.12.2016, s. 1).  

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na internetovou stránku https://sus-ostrava.cz  

Stav souladu  

Tyto internetové stránky jsou částečně v souladu se zákonem č.99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru (Úř. věst. L 327, 2.12.2016, s. 1) a dále s EN 301 549 V2 1.2 a standardem WCAG 2.1, z důvodu prvků nesouladu uvedených níže.  

Nepřístupný obsah:  

b) z důvodu nepřiměřené zátěže některé starší fotografie nemají alt a některé povinné materiály jsou prezentovány v pdf, xlsx, docx.  

Uvedení těchto nedostatků do souladu se zákonem a s pravidly přístupnosti by v tomto případě bylo pro provozovatele finančně náročné, takže podle § 7 zákona 99/2019 Sb. toto není dodatečně upravováno a je dočasně uplatňována výjimka z důvodu nepřiměřené zátěže ve smyslu článku 5 směrnice (EU) 2016/2102.  

Informace prezentované v jiných formátech  

K zobrazení pdf je třeba mít nainstalovaný prohlížeč Adobe Reader (ke stažení na adobe.com). Případně některý z alternativních prohlížečů (Foxit Reader, PDF-XChange Viewer a mnoho dalších). Většina dokumentů ve formátu PDF jde také přímo zobrazit v běžných prohlížečích. Na webu jsou přítomny formáty MS Office (docx, xlsx). Ty dokáží zobrazit a editovat programy MS Office, Libre Office a Open Office. V některých případech se mohou zobrazovat přímo v prohlížeči.  

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti  

Prohlášení o přístupnosti bylo vypracováno dne 5. 4. 2021. Pro vypracování tohoto prohlášení byla použita metoda vlastního posouzení provedená pracovníky SUŠ Ostrava. Prohlášení o přístupnosti odpovídá vzoru stanovenému prováděcím aktem Evropské komise vydaným podle čl. 7 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102.  

Kontakt na správu webu  

lukas.henzl@sus-ostrava.cz