ŠVP Kresba a ilustrace

82-41-M/05 Grafický design

Ilustrace je všude kolem nás. V časopisech, na webu, na tričku i na kelímku. A kresba je disciplína, která neztrácí na aktuálnosti, protože je základem všech uměleckých oborů.

Na oboru vzdělání Kresba a ilustrace tedy už od prvního ročníku hodně kreslíme, nejdříve studijně dle předloh a postupně i zcela volně. Studenti se seznamují s možnostmi využití kreslířských, malířských a grafických technik v ilustrační tvorbě, s typografickým řešením tiskovin a grafickou úpravou knih. Učí se práci s papírem, poznávají zákonitosti psaní písma a jeho konstrukce, naučí pracovat s grafickými programy Adobe Photoshop, Illustrator, In design. Pracujeme také nově s tablety Wacom Cintiqe, zpracujeme náčrt a ilustraci do finální, „čisté“ podoby, věnujeme se komiksu, komerční ilustraci či jednoduchým animacím.

A tématická zadání prací se neomezují pouze na ilustrační tvorbu, zkoušíme i různé přístupy ke kresbě jako samostatnému médiu, kresbě, překračující hranice papíru, práci s materiálem či kresbě–objektu.

Nezbytnou součástí studia je tak příprava k talentovým zkouškám na vysoké školy a tvorba portfolia vlastních prací. Absolventi oboru mohou najít uplatnění v grafických či animátorských studiích, při tvorbě počítačových her, jako autoři „na volné noze“.
Mnozí pak pokračují ve studiu na vyšších odborných nebo vysokých školách s uměleckým nebo uměleckopedagogickým zaměřením.

MgA. Lukáš Henzl
metodik oboru vzdělání Grafický design / ŠVP Kresba a ilustrace

MgA. Hana Furmančíková
vedoucí oboru vzdělání Grafický design


Učební plán platný od 1. 1. 2018 (pdf)

Učební plán platný od 1. 9. 2021 (1.ročníky 2021)