fbpx
Střední Umělecká Škola v Ostravě

Kontakty

Střední umělecká škola, Ostrava, příspěvková organizace

Vrátnice

Vrátnice – spojovatelna
Poděbradova 959/33
702 00 Ostrava
596 114 985

info@sus-ostrava.cz
sus@po-msk.cz
(elektronická spisová služba)

Vrátnice – spojovatelna
Matiční 18
702 00 Ostrava
596 111 920

Sekretariát

Hana Bendová
ekonomicko-správní pracovnice, personalistka
596 113 966
personalistka@sus-ostrava.cz

Vedení školy

Mgr. Martin Mikolášek
ředitel školy
596 126 165
mobil: 604 532 714
reditel@sus-ostrava.cz

Mgr. Zdeňka Štíhlová
zástupkyně ředitele pro všeobecné vzdělávání a organizaci vyučování
předsedkyně správní rady Nadačního fondu Střední umělecké školy v Ostravě
596 114 985/kl.12
zdenka.stihlova@sus-ostrava.cz

MgA. Kateřina Schallner
zástupkyně ředitele
pro odborné vzdělávání
zástupkyně statutárního orgánu
596 111 920/kl.51
katerina.schallner@sus-ostrava.cz

Oddělení správy, ekonomiky a provozu

Hana Balcarová
ekonomka, vedoucí oddělení
596 114 985/kl. 13
hana.balcarova@sus-ostrava.cz

Informace
o studiu
a studijní záležitosti

Vladimíra Smoleňová
studijní referentka, knihovnice
596 113 965
studijni@sus-ostrava.cz

Kariérové
poradenství

MgA. Alena Goršanová
kariérová poradkyně
alena.gorsanova@sus-ostrava.cz

konzultační hodiny:
po předchozí domluvě
596 114 985

Výchovné
poradenství

Mgr. Petr Janeček
výchovný poradce
petr.janecek@sus-ostrava.cz

konzultační hodiny:
středa 8:45–9:45
Poděbradova, P 210 596 114 985/kl. 23

středa 13:30–14:30
Matiční, M 104
596 111 920/kl. 57

Školní psycholog

Mgr. Dalibor Chalcař
školní psycholog
dalibor.chalcař@sus-ostrava.cz

konzultační hodiny:
Pondělí 14:00-16:00
Čtvrtek 14:30-16:30
Poděbradova, P 210 596 114 985/kl. 23

Učitelé všeobecně vzdělávacích a teoretických odborných předmětů

Mgr. Bc. Roman Burda
roman.burda@sus-ostrava.cz
(TEV, OSZ, metodik prevence)

Mgr. Martin Drábek
martin.drabek@sus-ostrava.cz
(DVK)

Mgr. Petr Elšík
petr.elsik@sus-ostrava.cz
(JA)
Třídní učitel 4. A

Mgr. Petr Janeček
petr.janecek@sus-ostrava.cz
(MAT, TEV, MAi, výchovný poradce)
třídní učitel 3. B

Mgr. Radmila Janoušková
radmila.janouskova@sus-ostrava.cz
(JŠv, EKO)

Mgr. Eva Lorencovičová
eva.lorencovicova@sus-ostrava.cz
(JA, JN, třídní učitelka 1. C)

Mgr. Liliana Agnes Mikulová
liliana.mikulova@sus-ostrava.cz
(ČJL, OBN, OSZ, třídní učitelka 2. B)

Mgr. Naděžda Ružičková
nadezda.ruzickova@sus-ostrava.cz
(ČJL)

Mgr. Petra Strnadová
petra.strnadova@sus-ostrava.cz
(ICT, PGR, WGV, PCVv, metodička ICT)

Mgr. Alena Víchová
alena.vichova@sus-ostrava.cz
(FYZ, CHE, ZEK, NJv, PPT, NMT, třídní učitel 2. C)

Učitelé odborných předmětů

Mgr. Hana Albrechtová
hana.albrechtova@sus-ostrava.cz
(VPR, PCV, metodik zaměření Průmyslový design/ŠVP Design obalů)

MgA. Jiří Bosák
jiri.bosak@sus-ostrava.cz
(ANT, NRT, metodik zaměření Grafický design/ŠVP 2 Grafika a animace)

Mgr. Mimoza Bocin
mimoza.bocin@sus-ostrava.cz
(VPR, NRT
třídní učitelka 3. A
)

MgA. Dita Drahotuská
dita.drahotuska@sus-ostrava.cz
(VPR, TEP, TEV, vedoucí oboru vzdělání Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu/ŠVP – Keramický design)

MgA. Hana Furmančíková
hana.furmancikova@sus-ostrava.cz
(PGR, PTY, VPR, vedoucí oboru vzdělání Grafický design)

MgA. Alena Goršanová
alena.gorsanova@sus-ostrava.cz
(VPR, karierová poradkyně)

MgA. Jakub Hájek
jakub.hajek@sus-ostrava.cz
(TTP, NRT, KON, PGR, vedoucí oboru vzdělání Průmyslový design)

MgA. Lukáš Henzl
lukas.henzl@sus-ostrava.cz
(NRT, NMT, ILT, VPR, metodik zaměření Grafický design/ŠVP 3 Kresba a ilustrace)

MgA. Jiří Hrdina
jiri.hrdina@sus-ostrava.cz
(DVK, FOT, TTP, koordinátor ŠVP)

Mgr. Aleš Hudeček
ales.hudecek@sus-ostrava.cz
(NRT, NMT, vedoucí oboru vzdělání Užitá malba)

Mgr. Katarína Hudečková
katarina.hudeckova@sus-ostrava.cz
(VPR, NRT, NMT, FKMm)

akad. sochařka Markéta Jurečková
marketa.jureckova@sus-ostrava.cz
(VPR, TTP, NRT)

Mgr. David Kania
david.kania@sus-ostrava.cz
(OBZ, DVK)

MgA. Jaroslav Kocián
jaroslav.kocian@sus-ostrava.cz
(FOT, TTP, ZDF, vedoucí oboru vzdělání
Užitá fotografie a média)

Mgr. Šárka Kolaříková
sarka.kolarikova@sus-ostrava.cz
(JR, PTY, VPR)

MgA. Pavel Kozubík
pavel.kozubik@sus-ostrava.cz
(VPR, NRT, PGR, třídní učitel 1. A)

MgA. Petra Kozubíková
petra.kozubikova@sus-ostrava.cz
(TOT, DEO)

Mgr. art. Lucie Kupková
lucie.stefkova@sus-ostrava.cz
(VPR, NRT)

MgA. Tomáš Macíček
tomas.macicek@sus-ostrava.cz
(FOT, TTP, VPR, třídní učitel 1. B)

Mgr. Gabriela Maňáková
gabriela.manakova@sus-ostrava.cz
(VPR, TEP, třídní učitelka 4. C)

MgA. Alena Menšíková
alena.mensikova@sus-ostrava.cz
(TEP, VPR)

Mgr. Šárka Mikesková
sarka.mikeskova@sus-ostrava.cz
(FKM, VPR)

MgA. Josef Mladějovský
josef.mladejovsky@sus-ostrava.cz
(VPR, ICT, NRT) 

Mgr. Tereza Smetanová
tereza.smetanova@sus-ostrava.cz
(VPR, NRT, NMT, KGT, GTV)

BcA. Jakub Šmerda
jakub.smerda@sus-ostrava.cz
(NRT, VPR, TTP)

akad. malířka Marcela Václavíková
marcela.vaclavikova@sus-ostrava.cz
(VPR, NMT, FIK, třídní učitelka 4. B)

BcA. David Vojtuš
david.vojtus@sus-ostrava.cz
(VPR, ILT, NMT, NRT, KGT, třídní učitel 2. A)

Ing. Marek Wenglorz
marek.wenglorz@sus-ostrava.cz
(NRT, TTP, KON, PAV, třídní učitel 3. C)


Externí učitelé

Irena Eibenová
irena.eibenova@sus-ostrava.cz
(OBN)

Adolf Horsinka
adolf.horsinka@sus-ostrava.cz
(ZDF)

Jiří Rucki
jiri.rucki@sus-ostrava.cz
(AJ, SAJ)