Střední Umělecká Škola v Ostravě

Obal

ŠVP Design obalů

82-41-M/04 Průmyslový design

Absolventi oboru vzdělání Průmyslový design / ŠVP: Design obalů jsou připravováni a vybaveni škálou výtvarných a praktických znalostí a dovedností k širokému uplatnění průmyslového a solitérního designu v oblasti užité tvorby, v oblasti designu obalů. Konkrétní obaly navrhují a realizují je, jsou schopni připravit podklady pro zpracování technické a technologické dokumentace výroby obalů. Pracují s HW a SW vybavením pro navrhování obalů a jejich grafické podoby. Pro svou práci jsou vybaveni znalostmi a dovednostmi z oblasti fotografie a počítačového zpracování obrazu, ovládají programové vybavení pro předtiskovou přípravu, pro potisk obalů volí vhodné tiskové techniky.

Absolventi oboru vzdělávání Průmyslový design / ŠVP: Design obalů jsou vybaveni znalostmi a dovednostmi z oblasti 2D a 3D grafiky tak, že se mohou uplatnit také v grafických studiích, reklamních agenturách a při realizaci 3D reklamy vyráběné pomocí CNC technologií, nebo jako designéři realizující vizualizace např. pro architektonická studia a kanceláře.

Absolventi oboru vzdělávání Průmyslový design/ ŠVP: Design obalů najdou uplatnění jako designéři obalů a průmyslových výrobků ve velkých i středních podnicích a designérských studiích jako konstruktéři obalů nebo jako designéři pro oblast konstrukčního designu, v DTP studiích, tiskárnách se zpracováním papíru, kartónů a lepenek a jiných obalových materiálů. Absolvent oboru vzdělání Průmyslový design/ ŠVP: Design obalů se může uplatnit také jako kreativní pracovník v oblasti grafického designu se zaměřením na grafickou úpravu a potisk obalů.

Nejlepší absolventi ŠVP Design obalů mohou po úspěšném složení maturitní zkoušky a přijímacího řízení dále pokračovat ve studiu na vysokých školách uměleckého i jiného zaměření.

Mgr. Hana Albrechtová
vedoucí oboru vzdělání Průmyslový design

Aktuality z oboru

Zobrazit více aktualit

Ukázky žákovských prací

Zobrazit více prací