ŠVP Fotografie a média

82-41-M/02 Užitá fotografie a média

Moderně koncipovaný studijní obor Užitá fotografie a média poskytuje žákům ucelené odborné znalosti z technologie, teorie a dějin fotografie, fotografického designu, počítačové grafiky, typografie a účinně je propojuje s praktickou výukou. Důraz je kladen nejen na zvládnutí klasických fotografických postupů, ale i náročných digitálních technologií a videa, včetně samostatné tvůrčí práce na PC. Na konkrétních zadáních se žáci seznámí prakticky se všemi žánry fotografie – zátiším, portrétem, dokumentem, krajinou, architekturou, módní fotografií.

V reakci na prudký nástup digitálních technologií do oblasti fotografie byl obor v rámci projektu SIPVZ v roce 2006 vybaven špičkovou velkoformátovou digitální technologií, která s moderně zařízeným pracovištěm nabízí žákům nepřeberné možnosti v tvůrčí práci. Kvalitní technické vybavení a zejména pak citlivé vedení zkušenými pedagogy umožňuje žákům realizovat jejich tvůrčí záměry. Obor je zaměřen na rozvoj individuální umělecké osobnosti žáka a vytváří široké předpoklady pro uplatnění absolventů. Studium na vysokých školách je pak logickým krokem pro většinu z nich.

MgA. Jaroslav Kocián
vedoucí oboru vzdělání Užitá fotografie a média


Učební plán platný od 1. 1. 2018 (pdf)

Učební plán platný od 1. 9. 2021 (1.ročníky 2021)