Zveme na dernisáž fotografií „Portrét v přirozeném prostředí“

20. 3. 2019 v Domově mládeže v Ostravě-Vítkovicích bude dernisáží zakončena výstava žáků 2. B oboru Užitá fotografie a média.

Srdečně zveme.