Výsledky Google dotazníku – 1. 4. 2020

„Vážení žáci, děkujeme za vyplnění dotazníku. Je to pro nás velmi cenná zpětná vazba. Od 2.4. 2020 naleznete v Bakalářích přehled ustálené komunikace mezi vámi a učiteli jednotlivých předmětů, kterou budou všichni (tj. vy i učitelé) při zadávání a plnění úkolů dodržovat. V Bakalářích v sekci Komens/nástěnka třídy bude umístěn i přehled konzultačních hodin jednotlivých vyučujících.“

ředitel školy Mgr. Martin Mikolášek

Výsledky dotazníku:

1) Přejděte na dotazník zde:

https://docs.google.com/forms/d/18ZZxasLx4PKXBj3daW7j-mtV1zGLYYAE5CwQO-ZgJ8w/viewform?edit_requested=true#responses

2) Sjeďte dolů k poli „ODESLAT“ a klikněte na něj

3) Dále klikněte na „Zobrazit souhrn odpovědí“

Zobrazí se Vám „koláče“, grafy a dole souhrnně všechny přípisy.
Každý koláč má posuvník (např. 1/2 nebo 1/5) , malá modrá šipka zobrazí další dílčí odpovědi, pokud studenti vyplnili položku „Jiné“

pozn. Každé kliknutí sice navýší počet odpovědí hned v prvním údaji, nemá však vliv na procentuelní podíly ani nenavyšuje prázdné místo v odpovědích. Je to pouze technické řešení k zobrazení bez nutnosti se přihlašovat. V této verzi prohlídky výsledků není možné spojit konkrétní odpovědi a jména, ani taková možnost nebude správcem nikomu dána.

1. 4. 2020