Tomáš Kurečka, Markéta, olej na plátně, 200x120, 4 ročník, 2013

Tomáš Kurečka, Jugend boy, olej na plátně, 145x125, 4 ročník, 2013

Tomáš Kurečka, Jugend boys, olej na plátně, 125x145, 4 ročník, 2013

Tomáš Kurečka, Jugend boys II, olej na plátně, 145x125, 4 ročník, 2013

Tomáš Kurečka, Těžní věž, olej na plátně, 200x120, 4 ročník, 2013

Tomáš Kurečka, Portrét, akryl na papíře, B1, 4 ročník, 2013

Tomáš Kurečka, Portrét, akryl na papíře, B1, 4 ročník, 2013

Tomáš Kurecka, Titán, olej na plátně,130x85, 3 ročník, 2012

Tomáš Kurecka, Souboj Titánů, olej na plátně,130x110, 3 ročník, 2012

Tomáš Kurečka – malby I

Malba

Tomáš Kurečka, Markéta, olej na plátně, 200×120, 4 ročník, 2013

Absolvent Tomáš Kurečka, v současnosti student v ateliéru intermediální tvorby I. u Mileny Dopitové na AVU v Praze patřil k jedněm z nejnadanějších studentů, jež se velmi výrazně projevoval již od prvního ročníku. Jeho malířský rozptyl byl velmi široký a přesvědčivý. Nečinilo mu problémy namalovat jak „akademicky“ realistický motiv, stejně tak třeba expresívní. Jeho malby nevznikaly bez příčiny, vždy věděl co a proč to maluje. Přidanou devízou byla neskutečná pracovitost nad rámec výuky, zvídavost, přirozená jazyková vybavenost a otevřenost o svých malbách – práci mluvit. Jeho tvůrčí rozptyl často přesahoval hranice malby. Tvořil také objekty, skulptury, fotografie, kresby, animace nebo třeba také hudbu.