Adobe Photoshop

Vzdělávací cíl kurzu:

Seznámit účastníka kurzu se základy práce s grafikou na  počítači s používanými pojmy a s aplikací Adobe Photoshop a s využitím v reklamě a volné tvorbě.

Obsahová náplň kurzu:
1. Úvod, seznámení s možnostmi programu , využití bitmapového programu v reklamě, volné tvorbě, princip bitmapové grafiky (vektorový – bitmapový režim), grafické formáty, kontextová nabídka soubor, vytvoření a uložení dokumentu, rozlišení obrazu, toolbar nástroje (výběr, ořez ).
2. Obarvení černobílé fotografie , skenování, hodnocení předlohy, barevné modely (CMYK, RGB), kanály, míchání barev, vrstvy, cesty, výběr jednotlivých částí obrazu do samostatných vrstev (nástroje výběr), seznámení s nástroji v nabídce obraz – přizpůsobit (křivky, odstín a sytost, nahradit barvu…).
3. Retuš portrétu , oprava poškozené – nekvalitní předlohy, nástroje pro lokální úpravu o. (razítko, retušovací filtry, štetec, guma, filtr ostření, skupina filtrů šum), nástroj přechod a možnosti k vylepšení fotografie (vylepšení světla, lesk, vyhlazení), volné kreslení ve Photoshopu.
4. Koláž – obrazová montáž dvou fotografií, opakování probraných nástrojů a postupů, tipy ze serveru grafika.cz/photoshop (úprava digitální fotografie atd.).
5. Fotomontáž za použití filtrů (struktura, obrysy, barva, změna reálného obrazu na „namalovaný“)
6. Písmo – rastry a efekty, nástroj písmo – skupiny filtrů stylizace, deformace, seskupení, vykreslení (světelné efekty), efekty vrstvy, písmo plastické, prostorové, napodobení různých přírodních materiálů.
7. Kresba – ilustrace a její úprava v Photoshopu Cesty – využití. Uchování výběru (kanály). Možnosti výběru.
8. Uložit pro web – řez, ukládání (GIF, JPG, HTML a obrazy) – záhlaví webu, ikonky (maketa webu). Akce – hromadné uložení postupu, jednotný styl (filtry, velikost, formát ap.)

Celkový popis vzdělávacího programu Adobe Photoshop (PDF)

 

Organizace kurzu: kurz je organizován 1x týdně v době od 17.00 do 19.30 hodin, hodinová dotace kurzu je 24 vyučovacích hodin.
Obvyklá doba výuky v kurzu činí 3 vyučovací hodiny.
Zahájení: září—říjen 2022 nebo v 2. pololetí šk. r. (2023 dle zájmu veřejnosti)
Lektoři: MgA. Lukáš Henzl, Mgr. Petra Strnadová

Přihlášky se podávají elektronicky nebo v sekretariátu školy na Poděbradově ulici s ukončením 7 dní před datem zahájení kurzu.
Cena kurzu: 2.300 Kč. Platba bankovním převodem na účet vedený u ČS, a.s., Ostrava č. 1645656319/0800, konstantní symbol 558, jako variabilní symbol použijte číslo kurzu z přihlášky a do poznámky / popisu / uveďte jméno žáka, nebo v hotovosti v sekretariátu školy na Poděbradově ulici nejpozději v den zahájení kurzu.

Minimální počet účastníků jednoho kurzu je stanoven na 5 osob, maximální počet je omezen na 10 osob.
Cílové skupiny: Široká veřejnost a pedagogové. Akreditovaný kurz MŠMT je určen pro pedagogy ŽŠ, ZUŠ, SŠ, VŠ, kteří využívají tuto aplikaci ve výuce i pro běžné využití.   

Závěrečné vyhodnocení: Vzdělávací program bude ukončen samostatnou prací. Účastník obdrží Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu. Pracovníci ve školství obdrží certifikát kurzu MŠMT

Přihláška do kurzu (Word, přihláška + prohlášení GDPR)

Bližší informace na telefonu: 596 113 965, e-mail: info@sus-ostrava.cz


 

Adobe Illustrator

Vzdělávací cíl kurzu: Seznámit účastníka kurzu se základy práce s grafikou na počítači s používanými pojmy a s aplikací Adobe v reklamě a volné tvorbě.

Obsahová náplň kurzu:
1) Úvod (3 hodiny)
a) vektorová grafika – význam, seznámení s možnostmi programu, využití vektorové grafiky v reklamě a ve volné tvorbě
b) princip vektorové grafiky, propojení vektorového / bitmapového režimu, grafické vektorové formáty
2) Seznámení s pracovní plochou (3 hodiny)
a) předvolby
b) pravítka, vodítka
c) panel nástrojů
3) Kreslení objektů (3 hodiny)
a) cesty, tah, výplň, barva, přechod, přesné polohování a transformace objektu (rotace, zkosení, zrcadlení velikost)
4) Spojování a kombinování tvarů (3 hodiny)
a) cestář, nástroj pro vytváření tvaru (Shape Builder)
5) Import, export a ukládání (3 hodiny)
a) import bitmapy (export vektorového obrazu)
b) kontextová nabídka soubor, vytvoření a uložení dokumentu
6) Vektorizace bitmapy (3 hodiny)
a) převedení fotografie, kresby nebo rukopisu do Illustratoru, úprava
7) Písmo a typografie (3 hodiny)
a) paleta znaky, písmo na cestě, vlastnosti písma
b) paleta odstavec
c) práce s delším textem, zlom textu
8) Využití v reklamě a volné tvorbě (3 hodiny)
a) filtry a efekty aplikace Illustrator
b) vlastní katalogový list

Celkový popis vzdělávacího programu  Adobe Illustrator (PDF)

Organizace kurzu: kurz je organizován 1x týdně v době od 17.00 do 19.30 hodin, hodinová dotace kurzu je
24 vyučovacích hodin. Obvyklá doba výuky v kurzu činí 3 vyučovací hodiny.
Zahájení: září—říjen 2022 nebo v 2. pololetí šk. r. (2023 dle zájmu veřejnosti)
Lektoři: Mgr. Petra Strnadová, MgA. Lukáš Henzl

Přihlášky se podávají elektronicky nebo v sekretariátu školy s ukončením 7 dní před datem zahájení kurzu.
Cena kurzu: 2.300 Kč, v ceně je zahrnut studijní materiál (podrobný rozpis nákladů v příloze) Platba bankovním převodem na účet vedený u ČS, a.s., Ostrava č. 1645656319/0800, konstantní symbol 558, jako variabilní symbol použijte číslo kurzu z přihlášky a do poznámky / popisu / uveďte jméno žáka, nebo v hotovosti v sekretariátu školy na Poděbradově ulici nejpozději v den zahájení kurzu.

Minimální počet účastníků jednoho kurzu je stanoven na 5 osob, maximální počet je omezen na 9 osob.
Cílové skupiny: Široká veřejnost a pedagogové. Akreditovaný kurz MŠMT je určen pro pedagogy ŽŠ, ZUŠ, SŠ, VŠ, kteří využívají tuto aplikaci ve výuce i pro běžné využití.

Závěrečné vyhodnocení: Vzdělávací program bude ukončen samostatnou prací. Účastník obdrží Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu.
Pracovníci ve školství obdrží certifikát kurzu MŠMT

Přihláška do kurzu (Word, přihláška + prohlášení GDPR)

Bližší informace na telefonu: 596 113 965, e-mail: info@sus-ostrava.cz

 

Adobe InDesign

Vzdělávací cíl kurzu:

Cílem kurzu je seznámit účastníka se základy práce v aplikaci Adobe InDesign, základy typografie a pravidly sazby při zpracování tiskovin.

Obsahová náplň kurzu:
1.–2.  Úvod, pracovní plocha
základy práce s pracovní plochou, přizpůsobení nabídek a klávesových zkratek, panel nástrojů (6)
rozvržení – vytváření dokumentů, pravítka a jednotky měření, vodítka
stránky a dvojstránky – vzorové stránky, rozvržení rámečků a stránek, číslování stránek
práce s dokumenty – ukládání, export
3. Text – vytváření textu a textových rámečků, přidávání textu do rámečků, zřetězení textu, hledání a nahrazování, glyfy a speciální znaky (3)
4.– 5. Typografie (6) — formátování textu – používání písem, proklad, vyrovnání párů a prostrkání
formátování znaků, formátování odstavců – zarovnání textu, tabulátory, sazba textu
kombinování textu a objektů
6. Tabulky (3) – vytváření tabulek, vybírání a úpravy tabulek, formátování tabulek
rámečky a objekty – transformace objektů, zarovnání objektů, práce s rámečky a objekty, ořezové cesty
7. Grafiky (3) – grafické formáty, import souborů z jiných aplikací, umísťování grafik, správa vazeb
barvy – přímé a výtažkové barvy, vzorník, odstíny, přechody, míchání tiskových barev
8. Příprava dokumentů pro tisk (3) – tisk dokumentů, značky a spadávky, tisk grafik a písem, správa barev, vytváření postscriptových a EPS souborů

Celkový popis vzdělávacího programu Adobe InDesign (PDF)

Organizace kurzu: kurz je organizován 1x týdně v době od 17.00 do 19.30 hodin, hodinová dotace kurzu je 24 vyučovacích hodin. Obvyklá délka výuky činí 3 vyučovací hodiny.
Zahájení: září—říjen 2022 (dle zájmu veřejnosti)
Lektoři: Mgr. Petra Strnadová

Přihlášky se podávají elektronicky nebo v sekretariátu školy s ukončením 7 dní před datem zahájení kurzu.
Cena kurzu: 2.300 Kč, v ceně je zahrnut studijní materiál. Platba bankovním převodem na účet vedený u ČS, a.s., Ostrava č. 1645656319/0800, konstantní symbol 558, jako variabilní symbol použijte číslo kurzu z přihlášky a do poznámky / popisu / uveďte jméno žáka; nebo v hotovosti v sekretariátu školy na Poděbradově ulici nejpozději v den zahájení kurzu.

Minimální počet účastníků kurzu je stanoven na 5 osob, maximální počet je omezen na 9 osob.
Cílové skupiny: Široká veřejnost a pedagogové. Akreditovaný kurz MŠMT je určen pro pedagogy ŽŠ, ZUŠ, SŠ, VŠ, kteří využívají tuto aplikaci ve výuce i pro běžné využití.   

Závěrečné vyhodnocení: Vzdělávací program bude ukončen samostatnou prací. Účastník obdrží Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu. Pracovníci ve školství obdrží certifikát kurzu MŠMT

Přihláška do kurzu (Word, přihláška + prohlášení GDPR)

Bližší informace na telefonu: 596 113 965, e-mail: info@sus-ostrava.cz


 

Rhinoceros a V-ray

Vzdělávací cíl kurzu:

Seznámit účastníka kurzu se základy práce s 3D grafikou na počítači s používanými pojmy a s aplikacemi Rhinoceros a V-ray

Obsahová náplň kurzu:
Rhino – Úvod, tvorba křivek (4 hodiny)
– uživatelské rozhraní
– tvorba křivek
Rhino – Tvary, plochy (4 hodiny)
– tvorba a editace tvarů
– metody tvorby a editace ploch a spojených ploch
Rhino – Tělesa (4 hodiny)
– tvorba těles a booleanovské operace
– metody editace těles
Rhino – Interakce a využití postupů při modelování (4 hodiny)
– interakce křivek a ploch
– metody modelování různých typů objektů
V-ray – Materiály, světlo, render (8 hodin)
– V-ray – nasvícení a světelné zdroje
– V-ray – nastavení parametrů renderu

Celkový popis vzdělávacího programu Rhinoceros a V-ray (PDF)


Organizace kurzu:
kurz je organizován 1x týdně jako prezenční, v době od 17.00 do 19.30 hodin, hodinová dotace kurzu je 24 vyučovacích hodin.
Obvyklá doba výuky v kurzu činí 3 vyučovací hodiny.
Zahájení:
září—říjen 2022 – dle zájmu veřejnosti
Lektoři:
Ing. Marek Wenglorz, MgA. Jakub Hájek

Přihlášky se podávají elektronicky nebo v sekretariátu školy na Poděbradově ulici s ukončením 7 dní před datem zahájení kurzu.
Cena kurzu: 2.300 Kč. Platba bankovním převodem na účet vedený u ČS, a.s., Ostrava č. 1645656319/0800, konstantní symbol 558, jako variabilní symbol použijte číslo kurzu z přihlášky a do poznámky / popisu / uveďte jméno žáka, nebo v hotovosti v sekretariátu školy na Poděbradově ulici nejpozději v den zahájení kurzu.

Minimální počet účastníků jednoho kurzu je stanoven na 5 osob, maximální počet je omezen na 10 osob.
Cílové skupiny: Široká veřejnost a pedagogové. Akreditovaný kurz MŠMT je určen pro pedagogy ŽŠ, ZUŠ, SŠ, VŠ, kteří využívají tuto aplikaci ve výuce i pro běžné využití.   

Závěrečné vyhodnocení: Vzdělávací program bude ukončen samostatnou prací. Účastník obdrží Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu. Pracovníci ve školství obdrží certifikát kurzu MŠMT

Přihláška do kurzu (Word, přihláška + prohlášení GDPR)

Bližší informace na telefonu: 596 113 965, e-mail: info@sus-ostrava.cz

 3D Tisk

Vzdělávací cíl kurzu:

Seznámit účastníka kurzu se základy práce s 3D tiskem

Obsahová náplň kurzu:
Úvod (4 hodiny)
– možnosti a omezení technologie
– základní obsluha
– ukázka
– možnosti získání 3D modelu
Slicer, nastavení tisku (8 hodin)
– příprava dat pro tisk pomocí Slicer
– nastavení tisku
– chyby tisku a jejich eliminace
Modelování, tisk (12 hodin)
– tvorba a editace 3D modelů
– praktické zkoušky tisku

Celkový popis vzdělávacího programu 3D tisk (PDF)

Organizace kurzu: kurz je organizován 1x týdně jako prezenční, v době od 17.00 do 19.30 hodin, hodinová dotace kurzu je 24 vyučovacích hodin.
Obvyklá doba výuky v kurzu činí 3 vyučovací hodiny.
Zahájení:
září—říjen 2022 – dle zájmu veřejnosti
Lektoři:
Ing. Marek Wenglorz, MgA. Jakub Hájek

Přihlášky se podávají elektronicky nebo v sekretariátu školy na Poděbradově ulici s ukončením 7 dní před datem zahájení kurzu.
Cena kurzu: 2.300 Kč. Platba bankovním převodem na účet vedený u ČS, a.s., Ostrava č. 1645656319/0800, konstantní symbol 558, jako variabilní symbol použijte číslo kurzu z přihlášky a do poznámky / popisu / uveďte jméno žáka, nebo v hotovosti v sekretariátu školy na Poděbradově ulici nejpozději v den zahájení kurzu.

Minimální počet účastníků jednoho kurzu je stanoven na 5 osob, maximální počet je omezen na 10 osob.
Cílové skupiny: Široká veřejnost a pedagogové. Akreditovaný kurz MŠMT je určen pro pedagogy ŽŠ, ZUŠ, SŠ, VŠ, kteří využívají tuto aplikaci ve výuce i pro běžné využití.   

Závěrečné vyhodnocení: Vzdělávací program bude ukončen samostatnou prací. Účastník obdrží Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu. Pracovníci ve školství obdrží certifikát kurzu MŠMT

Přihláška do kurzu (Word, přihláška + prohlášení GDPR)

Bližší informace na telefonu: 596 113 965, e-mail: info@sus-ostrava.cz