Sešli se, aby pomohli

Simy Magušinová, Hana Fialová s komorním orchestrem Jakuba Žídka a Václav Neckář & Bacily svým koncertem ve čtvrtek 23. 9. 2021 v ostravském Trojhalí Karolina podpořili lidi bez přístřeší. Součástí tohoto benefičního koncertu, které u příležitosti 30. výročí svého založení uspořádala Charita Ostrava, byla i projekce souboru fotografií z celého spektra služeb, které tato organizace provozuje.

Charitní dům sv. Alžběty, azylový dům sv. Františka, charitní dům sv. Zdislavy – azylový dům pro matky s dětmi, mobilní hospic i Hospic sv. Lukáše – zde všude fotografovali studentky i studenti třetího a především prvního ročníku fotografického oboru naší školy.

Za jejich práci jim patří veliký díky, pracovat v tak náročných podmínkách jistě nebylo jednoduché.

MgA. Jiří Hrdina