Série diplomů pro základní školu

V listopadu a prosinci 2022 jsme vytvořili sérii 20ti diplomů pro ZŠ Štěpánkovice.
Vybrali jsme sportovní turnaje, akce a olympiády, k nimž budou brzy dostávat na této základní škole osvědčení, oznamy a diplomy s umístěním.
Originalní mix stylů od 3. A Ilustrace.