První, druzí, třetí – naše filmy letí!

Maturitní film Anety Vaškové Klíček získal za svou poetiku a ladnost hned dvě prvenství a to v kategorii animovaný film na festivalu audiovizuální tvorby a vzdělávání Cinema Open v Hradci Králové a na pražské přehlídce animovaných filmů dětí a mládeže Kraťas v kategorii animace jednotlivců 12–18 let.

Ve stejných kategoriích udělily tyto přehlídky 2. a 3. místo 3D filmu Stelly Zettlitzové D.A.R.I.O. a 2. místo Kraťasu pro film TO Barbory Prokopové.
Máme všichni radost i z neskrývaného potěšení všech tří autorek!!! 😄

MgA. Jiří Bosák – garant zaměření Animace

https://kratas.ddmjm.cz/
https://www.cuahk.cz/obory/film/cinema-open/

Klíček, D.A.R.I.O. a To na YT –