Adéla Sněhotová, Kompzice z bot, 100x70, akryl na papíře, 2016

Adéla Sněhotová, Kompzice z bot, 100x70, akryl na papíře, 2016

Magdalena Pernická, Kompzice z bot, 100x70, akryl na papíře, 2016

Magdalena Pernická, Kompzice z bot, 100x70, akryl na papíře, 2016

Adéla Sněhotová, Kompzice z bot, 100x70, akryl na papíře, 2016

Jana Otipková, Kompzice z bot, 100x70, akryl na papíře, 2016

Radek Křikava, Muflon, 100x70, akryl na papíře, 2016

Radek Křikava, Muflon, 100x70, akryl na papíře, 2016

Adéla Sněhotová, Kompzice z bot, 100x70, akryl na papíře, 2016
Magdalena Pernická, Kompzice z bot, 100x70, akryl na papíře, 2016
Adéla Sněhotová, Kompzice z bot, 100x70, akryl na papíře, 2016
Radek Křikava, Muflon, 100x70, akryl na papíře, 2016

Práce žáků prvních ročníků

Malba

Malby žáků prvních ročníků jsou cíleně směřovány jako takový rozstřel velmi různými směry. Od realistické malby, po nejrůznější formy stylizací. Mnozí se již v prvním ročníku začnou orientovat spíše na iluzívní realismus, jiní se zase „zaháčí“ na abstraknější formy. Tento ročník je důležitý právě v tom, jakými individuálními cestami se budou do budoucna ubírat. Žáci si zkoušejí základní malířské techniky, jako je akvarel, akryl, práce se šablonami, práce s malířskou podpěrkou, papírové koláže, suchý pastel atp.