Práce studentek 3. A pro logopedickou ambulanci v Ostravě-Porubě

Naše studentky 3. ročníku Karolína Heczková, Magdalena Šlahařová a Michaela Zdražilová (Kresba a ilustrace) spolupracují s PhDr. Alenou Ptáčkovou, klinickou logopedkou, na obrazovém materiálu pro malé pacienty logopedické ambulance v Ostravě-Porubě.
Vytvářejí ilustrace k jednotlivým hláskám (viz ilustrace a děkovný dopis).

Vážený pane řediteli,

dovolte mi touto cestou vyjádřit veliké poděkování za lidskou a profesionální spolupráci s paní magistrou Kolaříkovu, která vytvořila pro ordinaci klinické logopedie překrásný ucelený soubor ilustrací pro děti s opožděným rozvíjením komunikačních schopností. Práce s tímto souborem je pro mne nesmírným potěšením a obohacením.

Díky paní magistry jsem navázala pracovní kontakt s Vašimi studenty, slečnou Karolínou Heczkovou, Magdalenou Šlahařovou a Michaelou Zdražilovou. Tyto studentky pracují na obrázkovém materiálu pro malé pacienty naší ambulance. Každá z nich tvoří ilustrace k určité hlásce.
Chtěla bych upřímně poděkovat a vysoce ohodnotit jejich píli, snahu, empatii, schopnost naslouchat a přizpůsobit své umělecké cítění při vytváření ilustrací pro děti s nejrůznějšími vývojovými potížemi v komunikační oblasti. Nesmírně si jich vážím i za spolehlivost a neobvyklou vstřícnost.

Přeji Vám, Vašim pedagogickým pracovníkům a studentům mnoho úspěchů ve Vašem náročném a krásném poslání.


S úctou

Alena Ptáčková
klinický logoped Ambulance klinické logopedie
Opavská 962
Ostrava – Poruba

Děkovný dopis originál (PDF)