Obhajoby praktických maturit – Design výrobků

Design
V pátek 26. 5. 2017 proběhly obhajoby praktické maturitní zkoušky  na oboru Design výrobků.