Obhajoby klauzurních prací Malba / Fotografie / Keramika / Design

Ve dnech 15. a 16. 6. 2022 obhajovali studenti své práce na oborech Užitá malba / Fotografie a média / Keramický a Průmyslový design / Obal.

Výběr fotografií zde, galerie na školním FC:

https://www.facebook.com/susostrava2016/