vázy, práce žáka
vázy, práce žáka

Obhajoby klauzurních prací Keramika

30. 1. 2019, obhajoby klauzur Keramický design, 4. C