Ing. Marek Wenglorz

Studia:

  • VUT Brno FSI – Průmyslový design
  • stáž Katedra dizajnu TU Košice – Produktový design

Mgr. Hana Albrechtová

Studia:

  • SUPŠ Brno (obor Tvarování užitkových předmětů)
  • Ostravská univerzita (obor výtvarná výchova a český jazyk)

MgA. Petra Kozubíková

Studia:

  • Fakulta umění Ostravské univerzity, Ateliér obalový a knižní design