Marie Varechová, Zátiší I., olej na plátně, 130x110, 4 ročník, 2011

Marie Varechová, Zátiší II., olej na plátně, 130x110, 4 ročník, 2011

Marie Varechová, Zátiší III., olej na plátně, 130x110, 4 ročník, 2011

Marie Varechová, Souvislosti a vztahy, akryl na papíře, 135x95, 3 ročník, 2010

Marie Varechová, Přátelé, akryl na papíře, B1, 4 ročník, 2010

Marie Varechová, Zátiší, olej na kartonu, 100x70, 3 ročník, 2010

Marie Varechová, Zátiší, olej na plátně, 75x60, 3 ročník, 2010

Marie Varechová, Na stole (autoportrét), olej na plátně, 4 ročník, 2011

Marie Varechová – malby

Malba

Marie Varechová, Zátiší I., olej na plátně, 130×110, 4 ročník, 2011

Absolventka Marie nebo Maja, jak jsme jí říkali, se výrazně profilovala již od prvního ročníku. Svou malířskou polohu však začala intenzívněji hledat od druhého ročníku, kdy se žáci seznámili s technikou oleje. Ten jí vysloveně sedl. Dovoloval jí více pracovat se světelností, více propracovávat detaily, hloubky. Rukopis postupně nabýval spíše expresívněšího výrazu. Důraz vždy kladla na dobré budování kompozice, tvarosloví, které drželo pohromadě, vystižení materiálů. To vše jí šlo s až neuvěřitelnou lehkostí. Marie však byla silná i v technice akrylu, kde ale více převážila exprese a využití lazurnějších postupů, tedy budování malby podobně, jako při malbě akvarelu.