Malba v galerii FU OU – workshop a výstava

Ve dnech 7. – 11. listopadu 2022 proběhl v galerii GAFU na Ostravské univerzitě intenzivní workshop na téma „Obyčejná věc“ pod vedením Iva Sumce a Jiřího Kuděly — pedagogů z malířských ateliérů Malba 1 a Malba 2 Fakulty umění ostravské univerzity.

Na pět dní se prostory galerie proměnily ve tvůrčí dílnu, ve které talentované žákyně čtvrtého ročníku z Užité a umělecké malby proměňovaly své vize v umělecké artefakty.

Celý workshop byl završen vernisáží v galerii GAFU, která proběhla 15. 11. 2022.