Jana Skýpalová, Sestry, olej na plátně, 4 ročník, 2013

Jana Skýpalová, Pevné a tekuté železo, olej na plátně, 4 ročník, 2013

Jana Skýpalová, Noční můry, olej na plátně, 4 ročník, 2013

Jana Skýpalová, Ocelový chrám I., olej na plátně, 75x90, 3 ročník, 2012

Jana Skýpalová, Ocelový chrám II., olej na plátně, 100x70, 3 ročník, 2012

Jana Skýpalová – malby

Malba

Jana Skýpalová, Sestry, olej na plátně, 4 ročník, 2013

Jana byla v poměrně silném ročníku malířů (T. Kurečka, M. Chovancová, G. Zelenková, P. Bardaševský atp.). Janina citlivost pro barvu se projevila velmi záhy, ale až od třetího ročníku ji dokázala zkrotit a zcela ji využít. Její témata se tak staly intimní potemnělé místnosti, kouty, potažmo železárny. Jana pracovala vždy v až impresívním smyslu barvy. To je, téměř nepoužívala černou, ve stínech je vše cítit, vidět, stejně tak, jako ve světlech. Její „Richterovský“ portrét se sestrou je odzbrojující. Jana šla studovat dějiny umění.