ILT – 2.A / kresebné cvičení od 6. 4. 2020

V ILT nyní dostanete malé, jednoduché zadání.
Rozeberete dvě slova a na ně vytvoříte malou sérii kreseb.
Pro začátek jsem vybral přímo název našeho pondělního předmětu:

ILUSTRAČNÍ TVORBA

A teď, co s tím?  Samotný název našeho předmětu  je trochu bizarní – „Ilustrační“ zní jako když jen ilustrujete, nevytváříte nic autorského, ale plníte něčí představu – ilustrace k textu, na zakázku, za nějakým účelem aj. A vedle něj slovo „tvorba“ zní zase velmi staromilecky a poněkud pateticky, jak ze socialistické nástěnky nebo nasládlého dramatu.

Můžete tomuto sousloví ale dát nový význam. Rozebrat ho na menší slova, písmena, udělat v něm přesmyčky, zkratky dalších slov a k nim asociace nebo je rozdělit na další fragmenty. Příklad:

ILUSTRAČNÍ TVORBA

Vyberu ze sousloví slovo „ORBA“ a udělám si k němu takový „brainstorming“:

ORBA – někdo oře, oráč — Oř jako kůň — Přemysl oráč — Někdo nechá s sebou orat — Orba – korba (oráč je korba). ORB – Orbital. Viktor ORBán. Orb—Erb. Obr. BAR aj.

Ilustrace k těmto asociacím nahoře.
Je jasné, že tímto příkladem jsem“vypálil rybník“ té asi první asociaci, která naskočí. Nicméně sousloví obsahuje dostatečné množství jiných skrytých slov a variant a dost samohlásek a souhlásek k tvorbě dalších kombinací (I.L.U. atd…)

Na principu výše uvedeného vytvořte vlastní soupis variant, slov a asociací  kterou doprovodíte skicami + alespoň jeden finální výstup   (1 kresba, ilustrace nebo komiksový strip)

min. 2 práce — 1 záznam „brainstormingu“ + 1 final

Technika a formát jsou volné 

Na úkol je týden, zvládnete ho ale za hodinku.
Poněvadž je další pondělí Velikonoční, tak:

do 14. 4. 2020

Děkuji

Lukáš Henzl


K čemu je to dobré?
Rychlé asociace a nápady na slova se hodí, pokud máte originálně zpracovat nějaké téma, když hledáte heslo, slogan nebo ilustrujete texty, které tyto hry umožňují aj..
Výběr jednoho prvku z této změti a jeho realizace se hodí (ať už ve volném či užitém).

p.s. Koncept tohoto zadání zřejmě i ilustruje, jaký vliv má karanténa na učitele Henzla.

p.s. 2 — Po 14. 4.  se už budeme věnovat předklauzurním zadáním, o podobě klauzury jsme se už bavili s Davidem Vojtušem a dalšími, až bude vše „na papíře“, dáme vědět.