Exkurze a workshop na Fotografii

Exkurze ZUŠ Bohuslava Martinů Havířov na SUŠ na obor Užitá fotografie a média, 21. 10. 2021.
Žáky prováděl vedoucí oboru MgA. Jaroslav Kocián, pracovalo se na fotogramech a kolážích.

fotodokumentace akce: ZUŠ Bohuslava Martinů Havířov