Animace způsobila pěkný cirkus!

Ten byl součástí slavnostního odhalení nástěnného obrazu s cirkusovou tématikou, který si kladl za cíl vyřešit dlouholeté pokusy o zvelebení prostor chodby patra Animace v budově Matiční. Žáci 2. ročníku tak završili práci na společném projektu cirkusovou vernisáží a motivovali ostatní žáky k překonání sebe samých v různých úkolech a projektových výzvách, kterým momentálně čelí.

Došlo také na společnou tiskovou konferenci a diváci mohli na chvíli zapomenout na starosti všedních dnů. Poděkování patří také Viktorii Kubicové a Kai Žalskému ze 2.B Fotografie a média za bleskovou fotoreportáž.

Mgr. Tereza Smetanová