Střední Umělecká Škola v Ostravě

Absolventi 8/12

Jakub Špaňhel (*1976)

1991–1996 SUŠ Ostrava, Užitá a umělecké malba
1996–2002 AVU (Jiří David, Milan Knížák)

Špaňhel patří mezi umělce, kteří k malířskému médiu přistupují víceméně „klasickým“ způsobem. Se svými velkoformátovými obrazy pokrytými stékající expresivní barevnou hmotou se prakticky ihned po ukončení studia úspěšně integroval do místního uměleckého provozu. Postupně se pak stal jedním z nejúspěšnějších českých malířů a svoji pozici si drží dodnes.

další