Střední Umělecká Škola v Ostravě

Cooltour Ostrava, 2014

Cooltour Ostrava, 2014

Cooltour Ostrava, 2014

Cooltour Ostrava, 2014

Cooltour Ostrava, 2014

Cooltour Ostrava, 2014

Cooltour Ostrava, 2014

Cooltour Ostrava, 2014

Cooltour Ostrava, zleva: baron Salomon Mayer Rothschild, básník Petr Bezruč a mecenáš umění a zakladatel ostravského domu umění František Jureček, 2014

Výmalba na skleněné výlohy v kulturním centru Cooltour, žáci třetího a čtvrtého ročníku, 2014

Malba