Střední Umělecká Škola v Ostravě

Cooltour Ostrava, 2014

Cooltour Ostrava, 2014

Cooltour Ostrava, 2014

Cooltour Ostrava, 2014

Cooltour Ostrava, 2014

Cooltour Ostrava, 2014

Cooltour Ostrava, 2014

Cooltour Ostrava, 2014

Cooltour Ostrava, zleva: baron Salomon Mayer Rothschild, básník Petr Bezruč a mecenáš umění a zakladatel ostravského domu umění František Jureček, 2014

Výmalba na skleněné výlohy v kulturním centru Cooltour, žáci třetího a čtvrtého ročníku, 2014

Malba

V roce 2014 jsme byli osloveni kulturním centrem Cooltour Ostrava, abychom pomalovali v té době již nefunkční výkladní skříně, které byly tak nějak nechtěnou, zděděnou součástí vstupu do onoho kulturního centra. Záměrem bylo vytvořit výtvarně kultivovanou stafáž, podkreslující a lehce parodující historické zázemí města Ostravy.  Styčnými body malby se staly reálné osobnosti ostravské historie, zobrazeny jako permoníci na pozadí hald, bohatými na geologickou, paleontologickou, obecně vědeckotechnickou, výtvarnou, hudební a literární historii místa. Úplně vlevo je baron Solomon Mayer Rotschild, majitel Vítkovických železáren v Ostravě, jež s kahanem na vrcholku zeleného pahorku, snad rekultivované haldy dohlíží na osud železáren. Napravo od něj je Vladimír Vašek alias Petr Bezruč, který je jediným „skutečným“ nositelem světla a kterého identifikuje halda nad ním s fragmentem jedné jeho básně. Dále napravo je František Jurečka s lopatou, se kterou klade základní kámen ostravského domu umění. František Jurečka se stal duchovním otcem výstavby tzv. Výstavního pavilónu, dnešního Domu umění. Bohužel jeho slavnostního otevření se však již nedočkal, protože 5. října 1925 umírá. Částečně Rotschild, více Bezruč i Jurečka se nalézají nad krystalickou částí historie Ostravy, tedy v místě skutečného dění. Téměř úplně vpravo se nalézá metafora soudobé Ostravy. To je bílý ostravský koník, válející se v šedém popelu minulosti. Celá malba je provedena spreji na skleněnou podložku. Předcházela jí však pečlivá příprava, jak obsahová (diskuze, pře, hádky), tak materiálová – výroba velmi sofistikovaných šablon v měřítku 1:1. Haldy v pozadí jsou svou stylizací odkazem na další významnou osobnost, ne přímo ostravského života, kterého tvorba však odsud po jistou dobu rostla, a to Jana Zrzavého.