fbpx
Střední Umělecká Škola v Ostravě

Termínový kalendář 2021—2022

Odkaz na termíny prázdnin a svátků:
Organizace školního roku 2021—2022 / MŠMTZáří
  
Úterý1. 9. 2021Zahájení školního roku, slavnostní zahájení školního roku pro žáky 1. ročníku a jejich zákonné zástupce 
Středa2. 9. 2021Třídnické hodiny 
Pondělí6. 9. 2021Adaptační kurz 1.A 
Úterý7. 9. 2021Adaptační kurz  1.B 
Středa8. 9. 2021Adaptační kurz 1. 
Úterý22.9.2021Pedagogická rada 
Úterý28. 9. 2021Státní svátek 
    

Říjen
   
 
Sobota2. 10. 2021Den otevřených dveří  (8:30 – 13:00)Šhá, Sch, určení učitelé
Pondělí   4. 10. 2021Rodičovské schůzky pro zákonné zástupce žáků 1. ročníků –  16:30 – 18:00 
Sobota9. 10. 2021Zahájení kurzů pro veřejnost 
( 9. 10.—4. 12. 2021)
 
Úterý19. 10. 2021Pedagogická rada 
Středa27. 10. 2021Podzimní prázdniny
Čtvrtek28.10.2021Státní svátek / Podzimní prázdniny 
Pátek29. 10. 2021Podzimní prázdniny 
    

Listopad
   
 
Středa10. 11.2021Den otevřených dveří (od 9.00 do 16.00)Šhá, Sch, všichni učitelé
Čtvrtek11. 11.2021Den otevřených dveří (od 9.00 do 16.00)Šhá, Sch, všichni učitelé
Úterý23. 11. 2021Pedagogická rada 
Pondělí29. 11. 2021Rodičovské schůzky ( 16:30 – 18:00)   
    

Prosinec
   
 
Úterý1. 12. 2021Termín podání přihlášek k maturitním zkouškám v jarním zkušebním období 
Pondělí13. 12. 2021 Zadání klauzur 4.A, B, C 
Úterý14. 12. 2021Pedagogická rada 
Čtvrtek23. 12. 2021
Vánoční prázdniny
23. 12. 2021 — 2. 1. 2022
 
    

Leden
   
 
Neděle2. 1. 2022Vánoční prázdniny 
Pondělí3. 1. 20221. termín talentových a přijímacích zkoušek 
Úterý4. 1. 20222. termín talentových a přijímacích zkoušek 
Pondělí24. 1. 2022Uzavření klasifikace a absence za 1. pololetívšichni učitelé
Úterý25. 1. 2022Pedagogická rada /klasifikační/ – hodnocení výsledků vzdělávání za 1. pol., analýza 
Pondělí31. 1. 2022Ukončení 1. pololetí / Předání výpisů z vysvědčenítřídní učitelé
    

Únor
  
Pátek4. 2. 2022Pololetní prázdniny
Pondělí  7. 2. 2022Instalace klauzur 4.A 
Úterý8. 2. 2022Instalace klauzur 4.B., 4.C, hodnocení klauzur 4.A 
Středa9. 2. 2022Hodnocení  klauzur 4.B, 4.C 
Pondělí21. 2. 2022Zadání maturit 4.A, B, C ( administrativní) 
Úterý15. 2. 2022Pedagogická rada 
Pondělí 28. 2. 2022 Jarní prázdniny 28. 2. —4. 3. 2022 


Březen
   

 
Pátekdo 4. 3. 2022Jarní prázdniny 
Úterý15. 3. 2022Pedagogická rada 
Středa31. 3. 2022Nejzazší termín odevzdání vlastního seznamu literárních děl řediteli školy – jarní termín MZ/
 
  Termín jmenování zkušební maturitní komise pro jarní  termín MZ 
    

Duben
  
 
Úterý12. 4. 2022Pedagogická rada 
Čtvrtek14. 4. 2022Velikonoční prázdniny 
Pátek15. 4. 2022Velikonoční prázdniny 
Pondělí18. 4. 2022Velikonoční prázdniny 
Pátek22. 4. 2022Pedagogická rada klasifikační 4.B a 4.C 
Pondělí25. 4. 2022Zahájení prakt. mat. zk. 4.B a 4.C /25. 4.—20. 5.2022 
Pátek29. 4. 2022Pedagogická rada klasifikační 4.A 
  Konání didaktických testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období  
  Termíny konání didaktických testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období 
    

Květen
   
 
Pondělí2.5.2022Zahájení praktické mat. zkoušky 4. A. ( 2. 5.—27. 5.2021) 
Pondělí2. 5. 2022Rodičovské schůzky 16.30 – 18:00Šhá 
Pondělí16. 5. 2022Zadání klauzurní práce 1., 2., 3. ročník – administrativní/všechny obory 
  Konání didaktických testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období 
Pondělí23. 5. 2022 „Svatý týden“ 4.B a 4.C ( 23.—27. 5.) 
Úterý17. 5. 2022Pedagogická rada 
Pondělí30 .5. 2022Ústní a praktické maturitní zkoušky 4.B a 4.C ( 30. 5. —3. 6.) 
  Klauzurní týden oboru malba, fotka, design,
Keramika „Svatý týden“ 4.A ( 30. 4. — 3. 5. 2022)
Klauzurní týden oboru grafika
 
    

Červen
  
 
Pondělí6. 6. 2022Ústní a praktické maturitní zkoušky 4.A ( 6.—10. 6.) 
Pondělí13. 6. 2022Instalace klauzur 1., 2., 3.Bved. oboru
Úterý14. 6. 2022Instalace klauzur 1., 2., 3.C hodnocení 1., 2., 3.B 
Středa15. 6. 2022Instalace klauzur 1., 2., 3.A hodnocení 1., 2., 3.C 
Čtvrtek16. 6. 2022Hodnocení  klauzur 1., 2., 3.A 
Pátek17. 6. 2022Prohlídka klauzur 
  Slavnostní předávání maturitních vysvědčení 
Pondělí20. 6. 2022Plenér 1.— 3. ročník ( 20.—24. 6.)Mik, Šhá
  Termín podání přihlášek k podzimnímu termínu MZ 
Pátek17. 6. 2022Uzavření klasifikace  a absence žáků za 2. pololetí 
Pondělí27. 6. 2022Pedagogická rada/klasifikační/ –  hodnocení výsledků vzdělávání za 2. pololetí, analýzaŠhá
  Činnosti na oborech 
Úterý28. 6. 2022Činnosti na oborechtřídní učitelé
  Nejzazší termín podání přihlášek k maturitním zkouškám v podzimním zkušebním období 
Středa29. 6. 2022Slavnostní shromáždění 
  Nejzazší termín odevzdání vlastního seznamu literárních děl řediteli školy – podzimní termín MZ 
Čtvrtek30. 6. 2022Ukončení 2. pololetí