Střední Umělecká Škola v Ostravě

NF

logo nf

PODPORA ROZVOJE MLADÝCH TALENTŮ byla základní pohnutkou vedoucí k založení Nadačního fondu střední umělecké školy. Hlavním posláním fondu je kvalitní materiálové zajištění výuky výtvarných předmětů, podpora tvůrčích aktivit žáků školy a jejich účastí v prestižních soutěžích, finanční zajištění výstavní činnostistudijních cest a odborných stáží a všech dalších aktivit vyplývajících ze Statutu Nadačního fondu Střední umělecké školy zde> Veškeré dary poskytnuté Nadačnímu fondu SUŠ, jsou dary vázanými v rámci účelu specifikovaného ve Smlouvě o účelově vázaném daru.


DĚKUJEME VÁM ZA PODPORU
Díky vašim příspěvkům pomáháme rozvíjet talenty našich studentů.


Bankovní účet u České spořitelny: 1645655359/0800

Informace dárcům:

Ing. Petra Brodská, koordinátorka fundraisingu
e-mail: fundraising@sus-ostrava.cz

tel.: 608 439 100

PŘÍBĚHY NAŠICH ÚSPĚŠNÝCH ABSOLVENTŮ

Petra Dočekalová
Grafička
Michaela Karásek Čejková
Fotografka
Dana Balážová
Grafička
Tomáš Kurečka
Malíř

Petr Adámek
Fotograf

Michal Zych
Keramik

Václav Buchtelík
Malíř

Jakub Špaňhel
Malíř

Polina Davydenko
Fotografka

Michal Bačák
Designér

Milan Bureš
Fotograf

Kateřina Čupová
Ilustrátorka

Rodiče, zákonní zástupci žáka:

Poskytnutý dar zákonného zástupce žáka  bude poukázán na účet Nadačního fondu Střední umělecké školy vedený u České spořitelny dle údajů ve  Smlouvě o účelově vázaném daru (+prohlášení GDPR) zde >>  (.pdf, dokument platný i pro šk. rok 2022—2023). Údaje pro platbu: č.ú.: 1645655359/0800, konstantní symbol: 558, variabilní symbol – rodné číslo žáka bez 4 čísel za lomítkem, poznámka pro příjemce – jméno a příjmení žáka, třída.

Předsedkyně správní rady nadačního fondu
Mgr. Zdeňka Štíhlová zdenka.stihlova@sus-ostrava.cz, tel.: 596 114 985

Členové správní rady nadačního fondu
Kateřina Čuntová, Mgr. Aleš Hudeček

Kontaktní osoba pro ekonomické záležitosti
Kateřina Čuntová katerina.cuntova@sus-ostrava.cz,
tel.: 596 113 966

Archiv zpráv (.doc nebo .docx, pdf):
Informace nadačního fondu o čerpání prostředků fondu v době distanční výuky (pdf)
Výroční zpráva o hospodaření NF 2021 (pdf)
Výroční zpráva o hospodaření NF 2020 (pdf)
Výroční zpráva o hospodaření NF 2019 (pdf)
Výroční zpráva o hospodaření NF 2018 (docx)
Výroční zpráva o hospodaření NF 2017 (doc)
Výroční zpráva o hospodaření NF 2016 (doc)
Výroční zpráva o hospodaření NF 2015 (doc)

Grafický manuál a soubory loga Nadačního fondu školy je ke stažení zde (soubor ZIP 17 Mb – pdf, ai, png, svg)