Střední Umělecká Škola v Ostravě

Workshop pro žáky ZUŠ Petřkovice

Fotografie

Fotogram – téma workshopu pro žáky ZUŠ, vedené Anetou Silberovou. S odbornou pomocí žáků 3.B oboru Užitá fotografie a média, si děti hravou formou tvořily a vyvolávaly vlastní černobílé fotogramy. Práce v temné komoře, fantazie a představivost, vůně vývojek a ustalovačů, tajemný vznik fotogramů – to vše si děti vyzkoušely během workshopu na oboru fotografie.