Střední Umělecká Škola v Ostravě

Workshop 3D tisku

V rámci projektu IROP proběhl ve dnech 24. 9. a 1. 10. 2018  na oboru Design výrobků workshop, jehož cílem bylo seznámit žáky 8. tříd základních škol s technologií 3D tisku.

Účastníci tak poznali nejenom druhy technologií, jako je Rapid prototyping, tedy technologií rychlé výroby prototypů, ale také možnosti využití 3D tiskáren v jejich uplatnění při výuce oboru Design výrobků a zavádění 3D tisku do praxe.

Získali představu o procesu tvorby výrobků vytištěných na 3D tiskárně a sami si mohli vyzkoušet postup jejich tvorby od návrhu po realizaci.
V jednoduché online aplikaci pro modelování si vytvořili vlastní počítačový 3D model, který si mohli vytisknout a odnést s sebou.
Na vybraných modelech pak viděli samotný proces tisku na 3D tiskárně.