Střední Umělecká Škola v Ostravě

Výsledky 3. kola přijímacího řízení – Užitá malba a Grafický design

Aktuality

Výsledky 3. kola přijímacího řízení do 1. ročníku čtyřletého denního studia ve školním roce 2018—2019 pro obor:

82-41-M/01 Užitá malba – ŠVP Užitá a umělecká malba
82-41.M/05 Grafický design – ŠVP Grafika a animace

82-41-M/01 Užitá malba – přijatí (PDF)
82-41-M/01 Užitá malba – nepřijatí (PDF)

82-41-M/05 Grafický design – přijatí (PDF)
82-41-M/05 Grafický design – nepřijatí (PDF)

YouTube