Střední Umělecká Škola v Ostravě

Výlet do Wroclawi 4. 5. 2019 / Učitelé SUŠ a jejich příznivci

Výlet proto, že se nejednalo o přísně suché kunsthistorické pojednání návštěvy města. Komentovaná prohlídka Martina Drábka zahrnula pochod historickým jádrem města s architekturou, prohlídkou muzeí a výstav. Pojetí tedy středověké, moderní, funkcionalistické, expresionistické i současné. Pojato každým svobodně a individuálně.

Jaroslav Malík (ten, který nešel do ZOO)