Střední Umělecká Škola v Ostravě

Kristýna Gežová 3.A / Grafika

Vít Ondroušek 3.A / Grafika

Nikola Lyčková 3.A / Grafika

Frafntišek Břenek / 2 A Animace

Matouš Kaleta 2.A / Animace

Jakub Holíček 2.A / Animace

Kristýna Košutová 1.A / Animace

Eliška-Čepelková 1.A / Animace

Aneta Zettlitzová 3.A / Animace

Výběr z klauzur 1.—3. ročník

Fotogalerie po ročnících a oborech na školním Facebooku a Instagramu: