Střední Umělecká Škola v Ostravě

Talentové zkoušky 2017

Aktuality, Nástěnka

Přijímací řízení na Střední uměleckou školu Ostrava
pro školní rok 2017/2018 proběhne v lednu 2017:


Pondělí 9. 1. 2017

7.00–17.30 

(7.00—7.45 prezence, od 8.00 řešení úkolů)

 

Rozpis pro budovu Matiční
Rozpis pro budovu Poděbradova


Středa 11. 1. 2017

7.30–17.30 druhý termín

YouTube