Střední Umělecká Škola v Ostravě

SUŠ Ostrava na Studentském designu opět úspěšná!

V letošním roce se prestižní celonárodní soutěž pro studenty středních uměleckých a uměleckoprůmyslových škol „Studentský design“ konala v Českém Krumlově. Hodnotící ze všech zúčastněných škol vybírali ze 128 prací. SUŠ Ostrava zaslala pět prací a tři z nich získaly ocenění v celkovém pořadí do třiceti nejlepších exponátů.

Jako vůbec nejlepší práce v kategorii Produktový design byla vyhodnocena „Ptačí budka“ našeho žáka Michala Haly! V absolutním pořadí se mezi více než stovkou soutěžních exponátů umístila na krásném třetím místě!

Z celkového počtu pěti prací, které škola do soutěže mohla nominovat, byly oceněny ještě další dvě – animovaný film Ztracená panenka od Lukáše Gomoly a sešit her s vystřihovánkami „Koníčky“, jejímž autorem je Vítězslav Mecner.

Všem oceněným blahopřejeme a přejeme další pěkné výsledky.

 

Bližší informace na stránkách pořadatelské školy:
Střední uměleckoprůmyslová škola sv. Anežky České v Českém Krumlově — https://www.supsck.cz/