Střední Umělecká Škola v Ostravě

Žákovská rada

V pátek 3. 10. 2003 byla ustavena žákovská rada. Žákovská rada je orgán, který žákům umožňuje:

  • nejméně jednou měsíčně diskutovat s vedením školy i pedagogickým sborem v atmosféře důvěry, vzájemného uznání a spolupráce,
  • spolupodílet se na řešení problémů školy, uspokojovat jejich potřeby a zájmy,
  • účinně spolupracuje na realizaci nalezených řešení.

Řád žákovské rady ke stažení ve formátu pdf (22 Kb)