Střední Umělecká Škola v Ostravě

Výroční zpráva

Zde si můžete stáhnout Výroční zprávu za rok 2015—2016.

Podle zákona 106/1999 Sb. zveřejňuje Střední umělecká škola, Ostrava, příspěvková organizace všechny povinné údaje na úřední desce ve vestibulu školy. Tato deska je veřejně přístupná všem zájemcům v době provozu školy. Dále zveřejňuje škola tyto informace na svých webových stránkách — www.sus-ostrava.cz. V roce 2012 nebyly požadovány informace podle tohoto zákona žádnou právnickou nebo fyzickou osobou.

Zpracoval — Mgr. Martin Mikolášek, zástupce ředitele školy
V Ostravě, září 2016

YouTube