Střední Umělecká Škola v Ostravě

Výroční zpráva

Zde si můžete stáhnout Výroční zprávu za rok 2016—2017.

Podle zákona 106/1999 Sb. zveřejňuje Střední umělecká škola, Ostrava, příspěvková organizace všechny povinné údaje na úřední desce ve vestibulu školy. Tato deska je veřejně přístupná všem zájemcům v době provozu školy.
Dále zveřejňuje škola tyto informace na svých webových stránkách — www.sus-ostrava.cz.
V roce 2016 nebyly požadovány informace podle tohoto zákona žádnou právnickou nebo fyzickou osobou.

Zpracoval — Mgr. Martin Mikolášek, ředitel školy
V Ostravě,říjen 2017

 

YouTube