Střední Umělecká Škola v Ostravě

Volná místa

Osoba, která se rozhodne ucházet se o zaměstnání ve Střední umělecké škole, Ostrava, příspěvkové organizaci, odešle spolu se žádostí o zaměstnání také podepsaný souhlas se zpracováním svých osobních údajů.

Vzor souhlasu se zpracováním osobních údajů zde (Word/docx.)


Momentálně není žádná nabídka volného místa.