Střední Umělecká Škola v Ostravě

Veřejné zakázky

Střední umělecká škola, Ostrava, příspěvková organizace vyhlašuje veřejnou zakázku na restaurátorské práce na sochařské práce umístění na fasádě budovy školy PODĚBRADOVA 959/33

 

Druh zakázky: služby

Prohlídka místa plnění: Místo je volně přístupné, hromadná prohlídka není organizována

Termín pro podání nabídek:

9. 5. 2018 do 10:00 hodin

 

do sídla zástupce:

Dobrá zakázka s. r. o.

Adresa zástupce:
Hlubinská 1378/36, 702 00, Ostrava – Moravská Ostrava
IČ zadavatele: 28631595
info@dobrazakazka.cz
http://www.dobrazakazka.cz
tel.+ 420 774 883 284

 

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce ke stažení:

1_Smlouva o dílo (Word)
2_Krycí list nabídky (Word)
3_Položkový rozpočet (Excel)
4_Návrh na restaurování (Word)
5_Stanovisko památkové péče (PDF)
6_Zadávací dokumentace zakázky (PDF)

YouTube