Střední Umělecká Škola v Ostravě

Veřejné zakázky

Střední umělecká škola, Ostrava, příspěvková organizace vyhlašuje veřejnou zakázku na dodávku PC

Název zakázky Dodávka PC
Druh zakázky dodávky
Prohlídka místa plnění Netýká se
Termín pro podání nabídek 6.11. 2019  do 12:00 hodin (do sídla zadavatele)

Adresa pro doručení nabídek je Poděbradova 959/33, Ostrava

Druh zakázky: dodávky

Termín pro podání nabídek:

6. 11. 2019 do 12:00 hodin


Odkaz na zakázku na portále profil zadavatele:

https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/stredni-umelecka-skola-ostrava-prispevkova-organizace_5205/dodavka-pc_31123/


Zadávací dokumentace k veřejné zakázce ke stažení:

1_Zadávací dokumentace (PDF)
2_Krycí list nabídky (Word / doc)
3_Technická specifikace (Word / docx)
4_Návrh kupní smlouvy (Word / doc)