Střední Umělecká Škola v Ostravě

Umělecká rada

Umělecká rada Střední umělecké školy, Ostrava, příspěvkové organizace je poradním orgánem ředitele školy. Členové umělecké rady se vyjadřují ke koncepčním pedagogicko-uměleckým otázkám, účastní se hodnocení a vyjadřují se k umělecko-řemeslné úrovni klauzurních a maturitních prací žáků školy.

Uměleckou radu tvoří: tajemník umělecké rady – zástupkyně ředitele školy pro odborné vzdělávání, členové: 4 učitelé odborných předmětů – výtvarníci, z toho 2 jmenovaní ředitelem školy a 2 voleni pedagogickou radou školy, 2 externí členové – umělecko pedagogičtí pracovníci, výkonní umělci jmenovaní ředitelem školy

Složení umělecké rady od 1. 1. 2018:

tajemník: MgA. Kateřina SCHALLNER

členové (2018—2019):

  • Mgr. Katarína HUDEČKOVÁ
  • BcA. David VOJTUŠ
  • MgA. Josef MLADĚJOVSKÝ
  • MgA. Jiří BOSÁK

(MgA. Jaromír Materna, MgA. Jiří Žižka, MgA. Hana Puchova, MgA. David Sasín)