Střední Umělecká Škola v Ostravě

Učitelé

Vedení školy

Mgr. Martin Mikolášek
reditel@sus-ostrava.cz

ředitel školy (DVK, OBN)

MgA. Kateřina Schallner
schallner@sus-ostrava.cz
zástupkyně ředitele pro odborné vzdělávání, vedoucí oboru vzdělání Grafický design

(PGR, VPR, NRT)

Mgr. Zdeňka Štíhlová
stihlova@sus-ostrava.cz
zástupkyně ředitele pro všeobecné vzdělávání, (JA, OSZ)

Učitelé všeobecně vzdělávacích a teoretických odborných předmětů

Mgr. Martin Drábek
drabek@sus-ostrava.cz
(DVK, školní metodik prevence)

Mgr. Petr Elšík
elsik@sus-ostrava.cz
(JA)

Mgr. Petr Janeček
janecek@sus-ostrava.cz
(MAT, TEV, MAi, výchovný poradce, třídní učitel 3. A)

Mgr. Radmila Janoušková
janouskova@sus-ostrava.cz
(JŠv, EKO)

Mgr. Eva Lorencovičová
lorencovicova@sus-ostrava.cz
(JA, JN, třídní učitelka 2. A)

Mgr. Liliana Mikulová
mikulova@sus-ostrava.cz
(ČJL, OBN, OSZ, třídní učitelka 3. B)

Mgr. Naděžda Ružičková
ruzickova@sus-ostrava.cz
(ČJL, třídní učitelka 4. A)

Mgr. Petra Strnadová
strnadova@sus-ostrava.cz
(VPR, ICT, WGv)

Mgr. Marek Šimoňák
simonak@sus-ostrava.cz
(TEV, OBN, OSZ, třídní učitel 1. C)

Mgr. Alena Víchová
vichova@sus-ostrava.cz
(FYZ, CHE, ZEK, NJv, PPT, NMT,
třídní učitelka 2. C)

Učitelé odborných předmětů

Mgr. Hana Albrechtová
albrechtova@sus-ostrava.cz
(VPR, PCV, vedoucí zaměření Průmyslový design/ŠVP Design obalů, třídní učitelka 3. C)

MgA. Jiří Bosák
bosak@sus-ostrava.cz
(ANT, NRT, zástupce vedoucí oboru vzdělání Grafický design /
ŠVP 2 Grafika a animace)

Mgr. Mimoza Bocin
bocin@sus-ostrava.cz
(VPR, NRT)

MgA. Magdalena Cónová
conova@sus-ostrava.cz
(VPR, FOT, TTP, PGR)

MgA. Dita Drahotuská
drahotuska@sus-ostrava.cz
(VPR, TEP, TEV, vedoucí oboru vzdělání Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu/ŠVP – Keramický design)

Mgr. Gabriela Fraisová
fraisova@sus-ostrava.cz
(TEP, VPR)

MgA. Hana Furmančíková
furmancikova@sus-ostrava.cz
(PGR, PTY, VPR)

MgA. Jakub Hájek
hajek@sus-ostrava.cz
(TTP, NRT, KON, PGR, vedoucí oboru Průmyslový design)

MgA. Lukáš Henzl
henzl@sus-ostrava.cz
(NRT, NMT, ILT, VPR, zástupce vedoucí oboru vzdělání Grafický design /
ŠVP 3 Kresba a ilustrace)

MgA. Jiří Hrdina
hrdina@sus-ostrava.cz
(DVK, FOT, TTP, koordinátor ŠVP, třídní učitel 2. B)

Mgr. Aleš Hudeček
hudecek@sus-ostrava.cz
(NRT, NMT, vedoucí oboru vzdělání Užitá malba)

Mgr. Katarína Hudečková
hudeckova@sus-ostrava.cz
(VPR, NRT, NMT, FKMm,
třídní učitelka 4. B)

akad. sochařka Markéta Jurečková
jureckova@sus-ostrava.cz
(VPR, TTP, NRT, třídní učitelka 4. C)

Mgr. Šárka Kolaříková
kolarikova@sus-ostrava.cz
(JR, PTY, VPR, třídní učitelka 1. A )

MgA. Pavel Kozubík
kozubik@sus-ostrava.cz
(zástupce vedoucí oboru vzdělání Grafický design /
ŠVP 2 Klasická a počítačová grafika, VPR, NRT)

MgA. Tomáš Macíček
macicek@sus-ostrava.cz
(FOT, TTP, VPR, vedoucí oboru vzdělání
Užitá fotografie a média)

Mgr. Jaroslav Malík
malik@sus-ostrava.cz
(FOT, TTP, ZDF)

MgA. Josef Mladějovský
mladejovsky@sus-ostrava.cz
(VPR, ICT, NRT, třídní učitel 1. B )

Mgr. Tereza Smetanová
smetanova@sus-ostrava.cz
(VPR, NRT)

Mgr. art. Lucie Štefková
stefkova@sus-ostrava.cz
(VPR, NRT)

akad. malířka Marcela Václavíková
vaclavikova@sus-ostrava.cz
(VPR, NMT, FIK)

BcA. David Vojtuš
vojtus@sus-ostrava.cz
(VPR, ILT, NMT, NRT, KGT)

Ing. Marek Wenglorz
wenglorz@sus-ostrava.cz
(NRT, TTP, KON, PAV)

Externí učitelé

 

Mgr. Dagmar Klásková
klaskova@sus-ostrava.cz
(DVK)

YouTube