Střední Umělecká Škola v Ostravě

Učitelé

Vedení školy

Mgr. Martin Mikolášek
reditel(at)sus-ostrava.cz

ředitel školy (DVK, OBN)

MgA. Kateřina Schallner
schallner(at)sus-ostrava.cz
zástupkyně ředitele pro odborné vzdělávání, vedoucí oboru vzdělání Grafický design

(PGR, VPR, NRT)

Mgr. Zdeňka Štíhlová
stihlova(at)sus-ostrava.cz
zástupkyně ředitele pro všeobecné vzdělávání, (JA, OSZ)

Učitelé všeobecně vzdělávacích a teoretických odborných předmětů

Mgr. Martin Drábek
drabek(at)sus-ostrava.cz
(DVK, školní metodik prevence)

Mgr. Petr Elšík
elsik(at)sus-ostrava.cz
(JA)

Mgr. Petr Janeček
janecek(at)sus-ostrava.cz
(MAT, TEV, MAi, výchovný poradce, třídní učitel 3. A)

Mgr. Radmila Janoušková
janouskova(at)sus-ostrava.cz
(JŠv, EKO)

Mgr. Eva Lorencovičová
lorencovicova(at)sus-ostrava.cz
(JA, JN, třídní učitelka 2. A)

Mgr. Liliana Mikulová
mikulova(at)sus-ostrava.cz
(ČJL, OBN, OSZ, třídní učitelka 3. B)

Mgr. Naděžda Ružičková
ruzickova(at)sus-ostrava.cz
(ČJL, třídní učitelka 4. A)

Mgr. Petra Strnadová
strnadova(at)sus-ostrava.cz
(VPR, ICT, WGv)

Mgr. Alena Víchová
vichova(at)sus-ostrava.cz
(FYZ, CHE, ZEK, NJv, PPT, NMT,
třídní učitelka 2. C)

 

Učitelé odborných předmětů

Mgr. Hana Albrechtová
albrechtova(at)sus-ostrava.cz
(VPR, PCV, vedoucí zaměření Průmyslový design/ŠVP Design obalů, třídní učitelka 3. C)

Mgr. Andrysová Eliška
andrysova(at)sus-ostrava.cz
(TEV)

MgA. Jiří Bosák
bosak(at)sus-ostrava.cz
(ANT, NRT, zástupce vedoucí oboru vzdělání Grafický design /
ŠVP 2 Grafika a animace)

Mgr. Mimoza Bocin
bocin(at)sus-ostrava.cz
(VPR, NRT)

MgA. Magdalena Cónová
conova(at)sus-ostrava.cz
(VPR, FOT, TTP, PGR)

MgA. Dita Drahotuská
drahotuska(at)sus-ostrava.cz
(VPR, TEP, TEV, vedoucí oboru vzdělání Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu/ŠVP – Keramický design)

Mgr. Gabriela Fraisová
fraisova(at)sus-ostrava.cz
(TEP, VPR)

MgA. Hana Furmančíková
furmancikova(at)sus-ostrava.cz
(PGR, PTY, VPR)

MgA. Jakub Hájek
hajek(at)sus-ostrava.cz
(TTP, NRT, KON, PGR, vedoucí oboru Průmyslový design)

MgA. Lukáš Henzl
henzl(at)sus-ostrava.cz
(NRT, NMT, ILT, VPR, zástupce vedoucí oboru vzdělání Grafický design /
ŠVP 3 Kresba a ilustrace)

MgA. Jiří Hrdina
hrdina(at)sus-ostrava.cz
(DVK, FOT, TTP, koordinátor ŠVP, kariérový poradce, třídní učitel 2. B)

Mgr. Aleš Hudeček
hudecek(at)sus-ostrava.cz
(NRT, NMT, vedoucí oboru vzdělání Užitá malba)

Mgr. Katarína Hudečková
hudeckova(at)sus-ostrava.cz
(VPR, NRT, NMT, FKMm,
třídní učitelka 4. B)

akad. sochařka Markéta Jurečková
jureckova(at)sus-ostrava.cz
(VPR, TTP, NRT, třídní učitelka 4. C)

Mgr. Klásková Dagmar
klaskova(at)sus-ostrava.cz
(DVK, TEV)

Mgr. Šárka Kolaříková
kolarikova(at)sus-ostrava.cz
(JR, PTY, VPR, třídní učitelka 1. A )

MgA. Pavel Kozubík
kozubik(at)sus-ostrava.cz
(zástupce vedoucí oboru vzdělání Grafický design /
ŠVP 2 Klasická a počítačová grafika, VPR, NRT)

MgA. Tomáš Macíček
macicek(at)sus-ostrava.cz
(FOT, TTP, VPR, vedoucí oboru vzdělání
Užitá fotografie a média)

Mgr. Jaroslav Malík
malik(at)sus-ostrava.cz
(FOT, TTP, ZDF)

MgA. Josef Mladějovský
mladejovsky(at)sus-ostrava.cz
(VPR, ICT, NRT, třídní učitel 1. B )

Mgr. Tereza Smetanová
smetanova(at)sus-ostrava.cz
(VPR, NRT, NMT, KGT, GTV)

Mgr. art. Lucie Štefková
stefkova(at)sus-ostrava.cz
(VPR, NRT)

akad. malířka Marcela Václavíková
vaclavikova(at)sus-ostrava.cz
(VPR, NMT, FIK)

BcA. David Vojtuš
vojtus(at)sus-ostrava.cz
(VPR, ILT, NMT, NRT, KGT)

Ing. Marek Wenglorz
wenglorz(at)sus-ostrava.cz
(NRT, TTP, KON, PAV)

Externí učitelé

 

Mgr. David Kania
kania(at)sus-ostrava.cz
(DVK)

YouTube