Střední Umělecká Škola v Ostravě

Učitelé

Vedení školy

Mgr. Martin Mikolášek
reditel(at)sus-ostrava.cz

ředitel školy (DVK, OBN)

MgA. Kateřina Schallner
katerina.schallner(at)sus-ostrava.cz
zástupkyně ředitele pro odborné vzdělávání
(PGR, VPR, NRT)

Mgr. Zdeňka Štíhlová
zdenka.stihlova(at)sus-ostrava.cz
zástupkyně ředitele pro všeobecné vzdělávání, (JA, OSZ)

Učitelé všeobecně vzdělávacích a teoretických odborných předmětů

Mgr. Bc. Roman Burda
roman.burda(at)sus-ostrava.cz
(TEV, OSZ)

Mgr. Martin Drábek

martin.drabek(at)sus-ostrava.cz
(DVK, školní metodik prevence)

Mgr. Petr Elšík
petr.elsik(at)sus-ostrava.cz
(JA)
Třídní učitel 2. A

Mgr. Petr Janeček
petr.janecek(at)sus-ostrava.cz
(MAT, TEV, MAi, výchovný poradce)
třídní učitel 1. B

Mgr. Radmila Janoušková
radmila.janouskova(at)sus-ostrava.cz
(JŠv, EKO)

Mgr. Eva Lorencovičová
eva.lorencovicova(at)sus-ostrava.cz
(JA, JN)
třídní učitelka 4. A

Mgr. Liliana Agnes Mikulová
liliana.mikulova(at)sus-ostrava.cz
(ČJL, OBN, OSZ)

Mgr. Naděžda Ružičková
nadezda.ruzickova(at)sus-ostrava.cz
(ČJL)

Mgr. Petra Strnadová
petra.strnadova(at)sus-ostrava.cz
(PCV, ICT, WGv)

Mgr. Alena Víchová
alena.vichova(at)sus-ostrava.cz
(FYZ, CHE, ZEK, NJv, PPT, NMT)
třídní učitelka 4. C

 

Učitelé odborných předmětů

Mgr. Hana Albrechtová
hana.albrechtova(at)sus-ostrava.cz
(VPR, PCV, vedoucí zaměření Průmyslový design/ŠVP Design obalů)

MgA. Jiří Bosák
jiri.bosak(at)sus-ostrava.cz
(ANT, NRT, zástupce vedoucí oboru vzdělání Grafický design / ŠVP 2 Grafika a animace)

Mgr. Mimoza Bocin
mimoza.bocin(at)sus-ostrava.cz
(VPR, NRT)
třídní učitelka 1. A

MgA. Magdalena Cónová
magdalena.conova(at)sus-ostrava.cz
(VPR, FOT, TTP, PGR)

MgA. Dita Drahotuská
dita.drahotuska(at)sus-ostrava.cz
(VPR, TEP, TEV, vedoucí oboru vzdělání Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu/ŠVP – Keramický design)

Mgr. Gabriela Fraisová
gabriela.fraisova(at)sus-ostrava.cz
(VPR, TEP)
třídní učitelka 2.C

MgA. Hana Furmančíková
hana.furmancikova(at)sus-ostrava.cz
(PGR, PTY, VPR, vedoucí oboru vzdělání Grafický design)

MgA. Alena Goršanová
alena.gorsanova(at)sus-ostrava.cz
(VPR)

MgA. Jakub Hájek
jakub.hajek(at)sus-ostrava.cz
(TTP, NRT, KON, PGR, vedoucí oboru vzdělání Průmyslový design)

MgA. Lukáš Henzl
lukas.henzl(at)sus-ostrava.cz
(NRT, NMT, ILT, VPR, zástupce vedoucí oboru vzdělání Grafický design / ŠVP 3 Kresba a ilustrace)

MgA. Jiří Hrdina
jiri.hrdina(at)sus-ostrava.cz
(DVK, FOT, TTP, koordinátor ŠVP, kariérový poradce, třídní učitel 4. B)

Mgr. Aleš Hudeček
ales.hudecek(at)sus-ostrava.cz
(NRT, NMT, vedoucí oboru vzdělání Užitá malba)

Mgr. Katarína Hudečková
hudeckova(at)sus-ostrava.cz
(VPR, NRT, NMT, FKMm)

akad. sochařka Markéta Jurečková
marketa.jureckova(at)sus-ostrava.cz
(VPR, TTP, NRT)

Mgr. David Kania
david.kania(at)sus-ostrava.cz
(OBZ, DVK)

Mgr. Dagmar Klásková
dagmar.klaskova(at)sus-ostrava.cz
(DVK, TEV)

Mgr. Šárka Kolaříková
sarka.kolarikova(at)sus-ostrava.cz
(JR, PTY, VPR)
třídní učitelka 3. A 

MgA. Pavel Kozubík
pavel.kozubik(at)sus-ostrava.cz
(VPR, NRT, PGR, zástupce vedoucí oboru vzdělání Grafický design /ŠVP 2 Klasická a počítačová grafika)

MgA. Tomáš Macíček
tomas.macicek(at)sus-ostrava.cz
(FOT, TTP, VPR, vedoucí oboru vzdělání
Užitá fotografie a média)

Mgr. Jaroslav Malík
jaroslav.malik(at)sus-ostrava.cz
(FOT, TTP, ZDF)

MgA. Josef Mladějovský
josef.mladejovsky(at)sus-ostrava.cz
(VPR, ICT, NRT)
třídní učitel 3. B 

MgA. Lucie Ostráková
lucie.ostrakova(at)sus-ostrava.cz
(NTR, TEP, VPR, PGR)

Mgr. Tereza Smetanová
tereza.smetanova(at)sus-ostrava.cz
(VPR, NRT, NMT, KGT, GTV)

BcA. Jakub Šmerda
jakub.smerda(at)sus-ostrava.cz
(NRT, VPR, TTP)

Mgr. art. Lucie Štefková
lucie.stefkova(at)sus-ostrava.cz
(VPR, NRT)

akad. malířka Marcela Václavíková
marcela.vaclavikova(at)sus-ostrava.cz
(VPR, NMT, FIK)
třídní učitelka 2. B

BcA. David Vojtuš
david.vojtus(at)sus-ostrava.cz
(VPR, ILT, NMT, NRT, KGT)

Ing. Marek Wenglorz
marek.wenglorz(at)sus-ostrava.cz
(NRT, TTP, KON, PAV)
třídní učitel 1. C

Externí zaměstnanci:

MgA. Petra Kozubíková
petra.kozubikova(at)sus-ostrava.cz
(TOT, DEO)

Mgr. Dalibor Chalcař
dalibor.chalcar(at)sus-ostrava.cz
(školní psycholog)