Střední Umělecká Škola v Ostravě

Nová maturita

Harmonogramy ústních maturitních zkoušek – květen a červen 2017, třídy 4. A, 4. B, 4. C

(formáty Excel):

Ředitel Střední umělecké školy, Ostrava, příspěvkové organizace

v souladu s vyhláškou č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění vyhlášky č. 90/2010 Sb., vyhlášky č. 274/2010 Sb., vyhlášky č. 54/2011 Sb., vyhlášky č. 273/2011 Sb. a vyhlášky č. 371/2012 Sb. stanovuje v souladu s katalogem požadavků školní seznam literárních děl (aktualizováno 27. 9. 2017) platný pro jarní a podzimní zkušební období

Témata pro zpracování školních zkušebních úloh pro ústní zkoušku společné části maturitní zkoušky z jazyka anglického pro školní rok 2016—2017 

v souladu s ustanovením § 79 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění zákona č. 472/2011 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky MŠMT č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů určuje nabídku povinných a nepovinných zkoušek, včetně formy, témat a termínů konání těchto zkoušek

Profilové části maturitní zkoušky
ve školním roce 2016—2017

FORMY A TERMÍNY ZKOUŠEK

Praktické zkoušky

Jarní zkušební období:
4. A / 18. dubna — 12. května 2017
4. B / 24. dubna — 19. května 2017
4. C / 2. května — 26. května 2017
Podzimní zkušební období budou zveřejněny

Ústní zkoušky

Jarní zkušební období:
4. A / 22. — 26. května 2017
4. B / 29. — 31. května 2017
4. C / 5. — 7. června 2017
Podzimní zkušební období 19. září 2017

 


Kód a název oboru — 82-41-M/01 UŽITÁ MALBA

Povinné zkoušky / forma zkoušek

– Navrhování a realizace — praktická včetně ústní obhajoby
– Dějiny výtvarné kultury — ústní
– Odborné předměty — ústní

Nepovinné zkoušky / jejich forma

– Figurální kreslení a malba — praktická
Občanský a společenskovědní základ — ústní
Počítačová grafika — praktická

TÉMATA POVINNÝCH ZKOUŠEK

Předmět / Navrhování a realizace
Téma — Zpracování individuálního zadání z oblasti užité a umělecké malby (figurální kompozice, krajina, zátiší, realizace do architektury)

Předmět / Dějiny výtvarné kultury
Maturitní témata 2016—2017 >>

Předmět / Odborné předměty
Maturitní témata 2016—2017 >>

.


Kód a název oboru — 82-41-M/02 UŽITÁ FOTOGRAFIE A MÉDIA

Povinné zkoušky / forma zkoušek

– Fotografická tvorba — praktická včetně ústní obhajoby
Dějiny výtvarné kultury — ústní
Odborné předměty — ústní

Nepovinné zkoušky / jejich forma

– Počítačová grafika — praktická
Občanský a společenskovědní základ — ústní

TÉMATA POVINNÝCH ZKOUŠEK

Předmět / Fotografická tvorba
Téma — Zpracování individuálního zadání z oblasti užité fotografie a médií (reklamní fotografie, fotografie pro užitou grafiku, krajina, zátiší, reportáž, architektura a plastika, klasický a inscenovaný portrét, akt, fotografický a filmový dokument)

Předmět / Dějiny výtvarné kultury
Maturitní témata 2016—2017 >>

Předmět / Odborné předměty
Maturitní témata 2015—2016 >>

.


Kód a název oboru — 82-41-M/05 GRAFICKÝ DESIGN

Povinné zkoušky / forma zkoušek

Navrhování a realizace —  praktická včetně ústní obhajoby
Dějiny výtvarné kultury —  ústní
Odborné předměty —  ústní

Nepovinné zkoušky / jejich forma

Figurální kreslení —  praktická
Písmo a typografie —  praktická včetně ústní obhajoby
Občanský a společenskovědní základ —  ústní

TÉMATA POVINNÝCH ZKOUŠEK

Předmět / Navrhování a realizace
Téma — Zpracování individuálního zadání praktického úkolu z oblasti grafického designu 
(náročné grafické řešení propagačních prostředků, umělecká grafika, grafická úprava knihy, časopisu nebo vědecké publikace, plakát, animace, ilustrace, komiks)

Předmět / Dějiny výtvarné kultury
Maturitní témata 2016—2017 >>

Předmět / Odborné předměty
Maturitní témata — ŠVP Klasická a počítačová grafika 2016—2017 >>
Maturitní témata — ŠVP Grafika a animace 2016—2017 >>
Maturitní témata — ŠVP Kresba a ilustrace 2016—2017 >>

.


Kód a název oboru — 82-41-M/04 PRŮMYSLOVÝ DESIGN

Povinné zkoušky / forma zkoušek

Navrhování a realizace — praktická včetně ústní obhajoby
Dějiny výtvarné kultury — ústní
Odborné předměty — ústní

Nepovinné zkoušky / jejich forma

Počítačová grafika — praktická
Figurální kreslení a modelování — praktická
Konstrukce — praktická
Občanský a společenskovědní základ — ústní

TÉMATA POVINNÝCH ZKOUŠEK

Předmět / Navrhování a realizace
Téma — Zpracování individuálního zadání praktického úkolu z oblasti průmyslového designu

Předmět / Dějiny výtvarné kultury
Maturitní témata 2016—2017 >>

Předmět / Odborné předměty
Maturitní témata 2016—2017 >>

.


Kód a název oboru — 82-41-M/12 VÝTVARNÉ ZPRACOVÁNÍ KERAMIKY
A PORCELÁNU

Povinné zkoušky / forma zkoušek

Navrhování a realizace — praktická včetně ústní obhajoby
Dějiny výtvarné kultury — ústní
Odborné předměty — ústní

Nepovinné zkoušky / jejich forma

Počítačová grafika — praktická
Figurální kreslení a modelování — praktická
Občanský a společenskovědní základ — ústní

TÉMATA POVINNÝCH ZKOUŠEK

Předmět / Navrhování a realizace
Téma — Zpracování individuálního zadání praktického úkolu z oblasti vytváření keramiky 
(soubor modelovaných, točených nebo litých keramických nádob modelovaný reliéf, keramická plastika, dekorativní keramický předmět)

Předmět / Dějiny výtvarné kultury
Maturitní témata 2016—2017 >>

Předmět / Odborné předměty
Maturitní témata 2016—2017 >>

.

V Ostravě dne 15. října 2016

Mgr. Miroslav Kuś
ředitel školy

Aktuální informace o nových maturitách naleznete na www.novamaturita.cz

YouTube