Střední Umělecká Škola v Ostravě

Školská rada

Ve Střední umělecké škole, Ostrava, příspěvkové organizaci je zřízena školská rada. Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy ( § 168; zákon 561/2004Sb.).

Složení školské rady:

  • Ing. arch. Milena Vitoulová, Mgr. Marek Sibinský, PhD. (jmenováni radou kraje)
  • Mgr. Eva Lorencovičová, Mgr. Hana Albrechtová (zvoleni pedagogickými pracovníky školy)
  • Ing. Marcela Konrádová, Soňa Indráková (zvoleni zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky)