Střední Umělecká Škola v Ostravě

Projekty a aktivity

Projekt KREATIV 2017—2018

Cíl projektu:

Poskytnout aktivním pedagogům informace z oblasti vzdělávání, kterými jsou v tomto projektu kreativní práce s dětmi a mládeží, myšlenky společného vzdělávání, výchova lídrů. Zajištění otevřeného vzdělávání, zprostředkování více směrů a trendů tak, aby aktivní pedagog měl možnost si vybrat oblast, která je pro něj přirozená a předávat v této oblasti zkušenosti svému okolí (tematicky v rámci tohoto projektu, zaměřenou na rozvoj kreativity dětí a mládeže, metodicky zaměřenou na aplikaci matematiky a přírodních věd v uměleckých, uměleckořemeslných a uměleckoprůmyslových oborech, sebeprezentaci žáků a studentů škol prostřednictvím vlastního portfolia atd.).

Ukázka ověřených, i zcela moderních postupů metod a nových trendů okolním školám, inspirace pro další směřování v kreativních činnostech. Podpora pedagogů ve smyslu stát se sebevědomými osobnostmi v oblasti vzdělávání, podpora přirozené autority pedagogů i jejich schopnosti předávat své zkušenosti na žáky a okolí. Nastavení a zajištění funkčnosti mechanizmů sdílení zkušeností s okolními školami s využitím moderních nástrojů a podpory Asociace vyšších a středních odborných škol s výtvarnými a uměleckořemeslnými studijními obory ČR.

MgA. Kateřina Schallner
zástupce ředitele pro odborné vzdělávání

Realizované projekty

Comenius Project 2013–2015
Prezentace projektuwww.comeniusarts.eu

Projekt ROP NUTS
Více informací

Archiv žákovských projektů 2010—2015

Aktivity

Významnou součástí ročních plánů činnosti školy je pořádání lyžařských kurzů, jazykových a poznávacích zájezdů a zájezdů na výstavy současné tvorby. Tyto aktivity nesporně prospívají zdraví a rozvoji intelektu žáků, jsou efektivní formou výchovy a vzdělávání. Pobývat v přírodě, sportovat, poznávat země, národy a jejich kulturu, aktivně užívat cizí jazyk, seznamovat se s různými technologiemi, s bohatostí výtvarných řešení realizovaných v průběhu staletí a s nejnovějšími trendy v současné tvorbě – nic z toho nelze bez možnosti cestovat. S ohledem na finanční náročnost těchto aktivit je však třeba, aby žáci (jejich zákonní zástupci) a další uchazeči o studium Střední umělecké školy v Ostravě byli informováni ještě před zahájením studia o pořádání těchto aktivit školou, aby si s dostatečným předstihem mohli vytvářet finanční rezervy, které jim umožní účastnit se těchto akcí v průběhu studia:

 • lyžařský kurz, pořádán každoročně pro žáky 1. ročníku,
 • jazykový a poznávací zájezd do Velké Británie, pořádán celoškolně 1x za tři roky,
 • zahraniční poznávací zájezd za výtvarným uměním, pořádán celoškolně 1x za dva roky,
 • umělecko historický poznávací zájezd do Prahy, pořádán každoročně pro žáky 4. ročníku,
 • jednodenní zájezdy na výstavy, exkurze, organizováno oborově, pořádáno maximálně 1x za pololetí.
Výstavy, soutěže, akce školy, exkurze

Žáci školy se díky iniciativě pedagogů i své vlastní zapojují do výtvarných soutěží regionálního, národního i mezinárodního charakteru, ve kterých se jim daří získávat různá ocenění. K těm nejvýznamnějším úspěchům patřilo v nedávné minulosti např.:

Figura Český Krumlov
Grafika roku
Mladý obal
Studentský design
Soutěž Ex libris Chrudim

Přehled všech aktivit a dosažených úspěchů je pravidelně zveřejňován jako součást výroční zprávy o činnosti školy.
Škola prezentuje práce svých žáků na výstavách v Ostravě, v rámci regionu a České republiky, v zahraničí.

Naše úspěchy (projekty, granty, soutěže, výstavy) ― výběr:

Školní rok 2016―2017
 • 1. místo v boulderingu – Žák 1. ročníku Nikolas Haup získal 1. místo v soutěži ostravkých středních škol v boulderingu (lezení bez lana na malých skalních blocích či lezeckých stěnách). Diplom k nahlédnutí zde
 • Foto Iuventars 2016
  Na bienále středních uměleckých škol vybrala porota práce čtyř žáků oboru Užitá fotografie a média. Polina Davydenko – Můj Donbas, Denisa Maňásková – Portrét osobnosti
  Tereza Marková – Nalezené zátiší, Petr Richter – Ferrari, reklama
 • Výstava Skvrny a čáry —výstavy obrazů žáků a absolventů oboru Užitá a umělecká malba
  Střední umělecké školy v Ostravě v kostele Sv. Ducha v Ostravě Zábřehu.
  Pozvánka
  Odkaz na reportáž z této výstavy na TV Polar(od 3:45 min.) zde
 • Úspěch v soutěži Život ve tmě a temnotě
  Žáci 2. ročníku oboru vzdělání Grafický design – ŠVP Klasická a počítačová grafika uspěli v soutěži »Život ve tmě a temnotě«, kterou pořádalo SVČ Korunka v Ostravě. Soutěže se zúčastnilo 60 žáků středních škol.
  Ocenění žáci:
  1. místo – Vanessa Baronová
  2. místo – Matouš Marťák
  3. místo – Zuzana Dudášová
  3. místo – Nelli Plevová
 • Výstava grafických prací žáků oboru Grafický design od 20. 6. do 4. 9. 2016 v Kulturním domě K-Trio v Ostravě–Hrabůvce.
Školní rok 2015―2016
 • Foto výstava stipendistů— Magistrát města Ostravy
  V prostorách Magistrátru města Ostravy proběhla výstava foto portrétů stipendistů města, která je výsledkem spolupráce města a školy. Žáci 4. r. oboru Užitá fotografie a média (pod vedením MgA. T.Macíčka) pořídili fotografie stipendistů. Grafické zpracování prezentace realizovali žáci 3. r. oboru Grafický design pod vedením MgA. Pavla Kozubíka.
 • Nádech — výstava maleb a fotografií žáků Střední umělecké školy, Ostrava. 25. 5.–24. 6. 2016. Pozvánka, Reportáž ČT (od 22. minuty)
 • Ostravská muzejní noc 2016 — I v letošním roce se škola podílela na festivalu Ostravská muzejní noc 2016. Podrobnosti o programu
 • Úspěch v soutěži Fotograf roku 2015 — Žákyně 2. a 3. ročníku oboru vzdělání Užitá fotografie a média převzaly ceny za 1. místo celoroční soutěže časopisu FotoVideo v kategorii »Fotografická škola roku 2015«. Vyhlášení výsledků se konalo v pražské Písecké Bráně 13. 5. 2016. Info, Foto
 • Laureáti Studentského designu — Absolventi školy Jakub Šmerda (ŠVP Design výrobků) a Ondřej Kaštil (ŠVP Grafika a animace) získali se svými pracemi ze 4. ročníku studia ocenění v rámci celostátní soutěžní přehlídky prací žáků a studentů středních a vyšších odborných škol s výtvarnými a uměleckořemeslnými obory a byli zařazeni mezi laureáty této soutěže. Gratulujeme! Ondřej Kaštil: Evan, Jakub Šmerda: Sáňky
 • Realizace žáků školy — Žáci 3. ročníku oboru vzdělání Grafický design – ŠVP Grafika a animace realizovali animovaná pozadí do inscenace »SUGAR aneb Někdo to rád horké« České scény Těšínského divadla. Info, Foto
 • Úspěch v mezinárodní soutěži — Klára Pavlásková, žákyně 4. ročníku oboru vzdělání Grafický design – ŠVP Kresba a ilustrace získala v mezinárodní výtvarné soutěži »Krasaweek«, pořádané Ministerstvem kultury Běloruska a Státní uměleckou školou A. K. Glebova v Minsku, 2. místo za barevný linoryt »Zahradní architektura« (vedoucí práce: Mgr. Tereza Smetanová) a speciální ocenění za grafiku »Italská pizza« (vedoucí práce: BcA. David Vojtuš). Této soutěže se zúčastnilo 74 škol z deseti evropských zemí. Gratulujeme!
 • Přednáška — Dne 30. 3. 2016 se uskutečnila přednáška světoznámé osobnosti fotografie prof. Mgr. Jindřicha Štreita. Přednáška s názvem »Tvorba v období normalizace a po roce 89«, byla krásnou ukázkou lidskosti, osobní statečnosti, výtvarné erudice, vnitřní síly a odhodlání tvořit a neustoupit příkořím doby. Přednáška byla pro žáky inspirující a tvůrčím způsobem motivující. Foto, Pozvánka
 • PHOTOCONTEST — T. Benešová a I. Lagronová, žákyně 3. ročníku oboru vzdělání Užitá fotografie a média, se se svými pracemi dostaly do finále celorepublikové soutěže. Jejich fotografie byly vybrány z 1467. Foto, Info
 • Úspěch v mezinárodní soutěži — Petra Kozielová a Petra Koltonová, žákyně 3. r. oboru vzdělání Grafický design, získaly Čestné uznání v mezinárodní soutěži »Mezikulturní hledání v umění«. Info
 • Focení plakátu k inscenaci Škola základ životaPlakát pro novou divadelní hru ostravského Divadla Petra Bezruče fotil Petr Hrubeš v budově školy na Poděbradově ulici. Info, FB
 • Výstava Rekapitulace — Ve školní galerii SUŠi se v březnu 2016 konala výstava prací žáků 4. ročníku oboru vzdělání Grafický design – ŠVP Klasická a počítačová grafika. Fotografie z vernisáže
 • Ocenění CGD 2015 — V 10. ročníku prestižní soutěže Czech Grand Design 2015 získala v kategorii Grafický designér roku spolu se svými kolegy ocenění i Petra Dočekalová, absolventka školy. Mezi nominovanými do soutěže byli také další absolventi školy: Michal Bačák – Designér roku, Lenka Damová – Designér roku, Matyáš Kočnar – Objev roku, Vladimír Staněk (STINAK) – Módní designér roku.
 • Odry za 72 h — Žáci a učitelé školy se zapojili do projektu Odry za 72 h. Výsledky byly prezentovány v Městské galerii v Odrách. Fotografie, Text
 • Tváří v tvář klimatu — Žáci – Marek Oravski, Tomáš Grussmann a učitelé – Jiří Bosák, Eva Havelková, se zapojili do mezinárodního projektu, který měl v lednu českou premiéru v ostravském kulturním centru Cooltour. Živý vstup ve Studiu 6, Fotografie a info na FB
 • Sestřih z vánoční besídky
 • Charitativní aukce — Bc. Bronislava Husovská, DiS., ředitelka Mobilního hospicu Ondrášek o.p.s. děkuje žákům naší školy za to, že v rámci charitativní aukce podpořili činnost tohoto sdružení částkou 5400 Kč.
 • Fotografie na přebalu CDFotografie Angeliky Tomečkové, žákyně 2. ročníku oboru Užitá fotografie a média, byla jako nejlepší vybrána pro oficiální přebal CD ostravské kapely Všehomír, které vyšlo v prosinci 2015.
 • Artzept Awards 2015 — Eva Šimelová, žákyně oboru Průmyslový design – ŠVP Design výrobků, získala uznání poroty v soutěži Artzept Awards 2015. Její návrh svítidla se umístil mezi desíti nejlepšími návrhy v soutěži. Práce dalších žáků oboru jsou prezentovány v katalogu.
 • Lavička pro »Malou Kodaň« — Klára Schön a Rostislav Bujnošek, žáci oboru Průmyslový design se zúčastnili workshopu v rámci sousedských slavností, na kterém zrealizovali za jediný den svůj návrh lavičky. Lavička je nainstalována před Minikinem v Ostravě. Reportáž
 • 1. místo ve fotosoutěži — Žáci oboru Užitá fotografie a média získali 1. místo ve fotosoutěži časopisu FotoVideo v kategorii středních škol.
  Pyšní se tedy titulem »Fotografická škola roku«, ze kterého máme velkou radost! Výsledky
 • Jindřich Štreit — Slavný fotograf a pedagog prof. Jindřich Štreit navštívil naši školu, konkrétně obor Užitá fotografie a média, kde prezentoval práce studentů ITF při Slezské univerzitě v Opavě. Na konci příjemného setkání nás krátce seznámil i se svou současnou fotografickou tvorbou. Fotografie
 • Ocenění ve fotosoutěži — Žákyně 3. ročníku oboru vzdělání Užitá fotografie a média Tereza Benešová vyhrála 2. místo ve fotosoutěži Českých drah.
 • Výstava žákovských prací — Výstava žákovských prací se konala v rámci oslav 25. výročí vzniku školy v prostorách ZŠ Bohumínská 1082/72, Slezská Ostrava od 21. 9. do 30. 11. 2015.
 • Výstava laureátů Studentský design 2015 — Výstava se konala od 1. 10. do 30. 10. 2015 v prostorách VOŠUP a SUPŠ, Praha 3. Pozvánka
 • Křížová cesta — malby — 9. 10. 2015v 18.00 hodin se konala v kostele sv. Kateřiny Alexandrijské v Klimkovicích Mše svatá a posvěcení obrazů Kláry Paulové, absolventky školy. Obrazy jsou v kostele umístěny jako stálá expozice.
 • Konverzace uměním — 17. 9. 2015 byla v rámci festivalu Konverzace uměním v ZUŠ B. Smetany v Karviné zahájena výstava Ivy Bartošové a Terezy Samkové, žákyň 4. ročníku ŠVP Kresba a ilustrace.

YouTube