Střední Umělecká Škola v Ostravě

Nadační fond

Podpora výtvarně talentovaných žáků byla základní pohnutkou vedoucí k založení nadačního fondu školy. Hlavní činností správní rady nadačního fondu je získávání finančních prostředků umožňujících financování poměrně vysokých nákladů spojených s materiálovým zajištěním výuky výtvarných předmětů, získávání finančních prostředků na podporu tvůrčích aktivit žáků školy včetně jejich výstavní činnosti, k poskytování příspěvků na pokrytí nákladů spojených s účastí žáků na soutěžích, plenérech a studijních cestách, k oceňování vynikajících žáků. (dále viz Statut Nadačního fondu Střední umělecké školy).

Finanční dary poskytnuté na činnost Nadačního fondu jsou dary vázanými v rámci účelu specifikovaného ve Smlouvě o účelově vázaném daru.

Poskytnutý dar poukáže dárce /zákonný zástupce žáka  na účet Nadačního fondu Střední umělecké školy vedený u České spořitelny dle údajů ve  Smlouvě o účelově vázaném daru (+prohlášení GDPR-2019) zde >>(.pdf, aktualizováno 4. 9. 2019 )

Údaje pro platbu: č.ú.: 1645655359/0800, konstantní symbol: 558, variabilní symbol  – rodné číslo žáka bez 4 čísel za lomítkem, poznámka pro příjemce – jméno a příjmení žáka, třída.
Statut nadačního fondu 
zde >>(.doc)

Předsedkyně správní rady nadačního fondu : Mgr. Zdeňka Štíhlová, stihlova(at)sus-ostrava.cz, tel. 596 114 985
Členové správní rady nadačního fondu:  Kateřina Čuntová, Ing. Vladan Kořený.
Kontaktní osoba pro ekonomické záležitosti: Kateřina Čuntová, cuntova(at)sus-ostrava.cz, tel. 596 113 966

Výroční zpráva o hospodaření Nadačního fondu střední umělecké školy za předminulý rok 2017 zde >>

(za rok 2018–2019 bude aktualizována v průběhu září 2019)


Archiv zpráv (.doc):

Výroční zpráva o hospodaření NF 2016

Výroční zpráva o hospodaření NF 2015

Výroční zpráva o hospodaření NF 2014