Střední Umělecká Škola v Ostravě

Nadace

Podpora výtvarně talentovaných žáků byla základní pohnutkou vedoucí k založení nadačního fondu školy. Hlavní činností správní rady nadačního fondu je získávání finančních prostředků umožňujících financování poměrně vysokých nákladů spojených s materiálovým zajištěním výuky výtvarných předmětů, získávání finančních prostředků na podporu tvůrčích aktivit žáků školy včetně jejich výstavní činnosti, k poskytování příspěvků na pokrytí nákladů spojených s účastí žáků na soutěžích, plenérech a studijních cestách, k oceňování vynikajících žáků. (dále viz Statut Nadačního fondu).
Finanční dary určené na podporu tvůrčích aktivit žáků můžete zasílat na účet České spořitelny:

č.ú.: 1645655359/0800, konstantní symbol: 558, variabilní symbol:

V případě platby uvádějte jako variabilní symbol rodné číslo žáka bez 4 čísel za lomítkem a do poznámky napište jméno a příjmení žáka.

 

Formulář Prohlášení o připojení k Nadačnímu fondu pro rodiče a zákonné zástupce s údaji pro platbu si stáhněte zde >>

Statut nadačního fondu zde >>

Zprávu o hospodaření Nadačního fondu Střední umělecké školy, Poděbradova 33, 702 00 Ostrava
platnou k 6. 4. 2016 lze stáhnout zde >>

Kontaktní osoba:
Kateřina Čuntová
účetní
T: 596 113 966
cuntova(at)sus-ostrava.cz

YouTube