Střední Umělecká Škola v Ostravě

Škola udržitelného rozvoje

Škola byla za ekologické aktivity oceněna certifikátem „Škola udržitelného rozvoje“.
Slavnostní předání proběhlo na valné hromadě Klubu ekologické výchovy, která se konala 2. 3. 2018 na Ministerstvu školství, mládeže
a tělovýchovy v Praze.