Střední Umělecká Škola v Ostravě

Setkání s mezzotintou

Konec dubna proběhl ve znamení poctivého grafického řemesla. Navštívil nás totiž grafik na volné noze a náš absolvent (2000) Miroslav Hlinka, který se touto půvabnou a časově náročnou hlubotiskovou technikou zabývá na vysoké profesionální úrovni. Jeho mezzotinty jsou ceněny doma i v zahraničí.
Přivezl tedy plnou náruč originálů tvorby vlastní i světové a po celý den se neúnavně a trpělivě věnoval žákům 2. ročníku na jejich vlastních realizacích od návrhu po tisk a také jim předvedl tisk z vlastní matrice. Den byl prosycen přátelskou atmosférou. V dílnách se postupně vystřídali i učitelé, kteří si na Mirka pamatují ať už jako na žáka či spolužáka. Setkání bylo obohacující především pro žáky, kteří kousek po kousku, s maximální pokorou, chutí a relativním dostatkem času, objevovali přednosti této nepříliš časté grafické techniky.
Výsledky jejich (z hlediska mezzotinty) krátkého snažení si můžete prohlédnout v prostorách školy.

Web autora:
http://www.miroslavhlinka.cz
grafika, exlibris, ilustrace, malba
Ocenění /Awards/: 2016 Diplom – Ural print triennial, Rusko Diploma – Ural print triennial, Russia 2013 3. místo – 24 biennále moderního exlibris v Malborku, Polsko